• Urządzenia pokładowe (OBU)
Strona główna

Urządzenia pokładowe OBU

Urządzenie pokładowe OBU (z ang. On Board Unit) jest lokalizatorem klasy GNSS, które przesyła dane geolokalizacyjne do systemu e-TOLL, za pośrednictwem transmisji danych. Każde urządzenie posiada swój unikatowy numer biznesowy.

Wybierając OBU zyskujesz kompaktowość, mobilność i możliwość przenoszenia urządzenia między pojazdami. Zestaw zamontujesz samodzielnie w prosty sposób, bez ingerencji we wnętrze pojazdu.

Po więcej informacji, dotyczących wyboru urządzenia, zgłoś się do Miejsca Obsługi Klienta (MOK) sieci e-TOLL lub do operatora OBU.

Wybierz urządzenie OBU

 • sprawdź listę operatorów i urządzeń OBU dopuszczonych do systemu e-TOLL (lista znajduje się w sekcji Materiały do pobrania),
 • nabądź urządzenie wraz z abonamentem w wybranym Miejscu Obsługi Klienta (MOK) sieci e-TOLL lub u operatora OBU,
 • przed montażem zapoznaj się z instrukcją obsługi i wskazówkami załączonymi do danego rodzaju OBU.

Zarejestruj urządzenie w e-TOLL

 • zarejestruj urządzenie w systemie e-TOLL,
 • przypisz urządzenie do pojazdu,
 • aktywuj urządzenie.

Możesz to zrobić szybko i sprawnie za pośrednictwem Internetowego Konta Klienta lub w Miejscach Obsługi Klienta (MOK).

Obowiązki użytkownika

 • sprawdzaj ważność abonamentu (dotyczy urządzeń objętych abonamentem. Uwaga! nie każde urządzenie jest nim objęte, szczegóły u operatora):
  • przed upływem okresu ważności abonamentu skontaktuj się ze swoim operatorem, aby go przedłużyć;
  • w przypadku nieprzedłużenia abonamentu urządzenie OBU nie będzie wysyłać danych geolokalizacyjnych do systemu e-TOLL, a opłaty nie będą naliczane, tym samym narażasz się na konsekwencje wynikające z niewniesienia opłaty za przejazd po płatnych drogach;
  • nieprzedłużenie abonamentu może także powodować wyrejestrowywanie urządzenia przez operatora co spowoduje automatyczne usunięcie urządzenia z systemu e-TOLL.
 • skontaktuj się z operatorem, gdy:
  • urządzenie OBU, które posiadasz (w tym karta SIM) uległo awarii technicznej lub zostało uszkodzone mechanicznie.

Ministerstwo Finansów oraz Krajowa Administracja Skarbowa nie ponoszą odpowiedzialności za awarie i problemy techniczne urządzeń do przekazywania danych geolokalizacyjnych do systemu e-TOLL.

 • skontaktuj się z Infolinią e-TOLL, gdy:
  • masz pytania dotyczące: obsługi konta rozliczeniowego, płatności, salda na koncie rozliczeniowym, rejestracji urządzenia i jego aktywacji w Internetowym Koncie Klienta;
  • Twoje urządzenie utraciło komunikację z e-TOLL.

Materiały do pobrania

 • Lista operatorów i urządzeń OBU/ZSL dopuszczonych do systemu e-TOLL

  Format: pdf | Rozmiar: 361,2 KB


Ministerstwo FinansówKrajowa Administracja Skarbowa

Infolinia e-TOLL

+48 22 24 337 77

Formularz zgłoszeniowy

Treści zamieszczone w serwisie udostępniamy bezpłatnie. Korzystanie z treści opublikowanych w serwisie etoll.gov.pl, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa Finansów. Treści znaczone w serwisie jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.