• Europejska Usługa Poboru Opłaty Elektronicznej (EETS)
  • Podstawy prawne
Strona główna

Europejska Usługa Opłaty Elektronicznej (EETS)

Co umożliwia EETS

opłacenie przejazdu, po odcinkach dróg płatnych na obszarach posiadających elektroniczne systemy poboru opłat, gdzie dostępna jest usługa EETS:

  • na postawie jednej umowy z dostawcą EETS,
  • przy wykorzystaniu jednego urządzenia pokładowego dostarczanego przez dostawcę EETS,
  • przy użyciu jednego konta użytkownika w systemie dostawcy EETS.

Opłaty EETS = opłaty e-TOLL

  • wysokość opłaty elektronicznej w EETS jest taka sama jak wysokość opłaty elektronicznej pobieranej w systemie e-TOLL przez Szefa KAS,
  • skutki braku wniesienia opłaty elektronicznej w ramach EETS są takie same, jak w przypadku braku wniesienia opłaty w ramach systemu e-TOLL. 

Główne cele EETS

  • uproszczenie wnoszenia opłat drogowych na terenie Europy,
  • zwiększenie bezpieczeństwa przejazdów po drogach płatnych poprzez zredukowanie liczby urządzeń montowanych w pojeździe.

Dostawcy EETS aktywni na obszarze poboru opłat Szefa KAS

Usługa EETS jest aktywna od 17 października 2022 roku i od tej daty świadczona jest przez jednego akredytowanego dostawcę - firmę Telepass S.p.A.

Usługa EETS danego dostawcy EETS obejmuje jedynie te obszary, gdzie pomyślnie przeszedł on proces akredytacji.

Więcej informacji o usługach dostawców EETS znajdziesz na ich stronach internetowych.

Chcesz skorzystać z usługi EETS

Postępuj zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej dostawcy EETS pod adresem: www.telepass.com/en/truck.


Podstawy prawne

Jeżeli chcesz zapoznać się z aktami prawnymi dotyczącymi EETS, skorzystaj z zakładki Podstawy prawne.


Ministerstwo FinansówKrajowa Administracja Skarbowa

Infolinia e-TOLL

+48 22 24 337 77

Formularz zgłoszeniowy

Treści zamieszczone w serwisie udostępniamy bezpłatnie. Korzystanie z treści opublikowanych w serwisie etoll.gov.pl, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa Finansów. Treści znaczone w serwisie jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.