• EETS - dostawcy e-TOLL
Strona główna

EETS - dostawcy

Rola i obowiązki dostawców EETS

  • Pobór opłaty za przejazd siecią dróg płatnych - użytkownicy, którzy zdecydowali się na skorzystanie z usług danego dostawcy EETS wywiązują się tym samym z obowiązku opłacenia przejazdu i nie muszą już rozliczać się u krajowego poborcy opłat (Szefa KAS).
  • Dostarczenie użytkownikowi urządzenia pokładowego, niezbędnego do naliczenia opłaty za przejazd.

Rozliczenie opłat odbywa się pomiędzy użytkownikiem EETS, a dostawcą EETS oraz pomiędzy dostawcą EETS, a Szefem KAS.

Jak wygląda procedura akredytacyjna

Rozpoczęcie procedury akredytacji dostawcy EETS następuje po przesłaniu do Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej wniosku o dopuszczenie dostawcy do świadczenia usługi EETS na obszarze EETS zarządzanym przez Szefa KAS wraz z wymaganymi dokumentami.

Wniosek należy przesłać:

  • w wersji papierowej na adres korespondencyjny:

Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa
Departament Poboru Opłat Drogowych
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

W celu usprawnienia komunikacji zalecane jest także przekazanie wersji elektronicznej wniosku (wraz z załącznikami) na adres EETS@mf.gov.pl.

Gdzie szukać informacji o zarejestrowanych dostawcach

Informacje o dostawcach EETS zarejestrowanych w Polsce dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury pod adresem: Krajowy Elektroniczny Rejestr Obszarów EETS i Dostawców EETS - Ministerstwo Infrastruktury - Portal Gov.pl (www.gov.pl).

Materiały do pobrania

  • Wniosek o dopuszczenie do świadczenia usługi EETS na Obszarze EETS 

    Format: docx | Rozmiar: 46,74 KB

  • Informacja o obszarze EETS

    Format: docx | Rozmiar: 97,45 KB


Ministerstwo FinansówKrajowa Administracja Skarbowa

Infolinia e-TOLL

+48 22 24 337 77

Formularz zgłoszeniowy

Treści zamieszczone w serwisie udostępniamy bezpłatnie. Korzystanie z treści opublikowanych w serwisie etoll.gov.pl, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa Finansów. Treści znaczone w serwisie jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.