• Formularze i wzory dokumentów e-TOLL
Strona główna

Formularze i wzory dokumentów

Formularze

 • Formularz zgłoszeniowy e-TOLL

  Użyj do: zwrotu środków lub zabezpieczenia, złożenia reklamacji do noty i inne

  Format: pdf | Rozmiar: 368,84 KB

 • Formularz pełnomocnictwa

  Użyj do: upoważnienia do czynności związanych z zarządzaniem kontem e-TOLL

  Format: pdf | Rozmiar: 351,53 KB

 • Formularz zmiany danych

  Użyj do: zmiany lub aktualizacji danych podmiotu w systemie e-TOLL

  Format: pdf | Rozmiar: 309,52 KB

 • Formularz wyrejestrowania użytkownika e-TOLL

  Użyj do: zamknięcia podmiotu i zwrotu środków

  Format: pdf | Rozmiar: 657,33 KB

 • Formularz przeksięgowania środków e-TOLL

  Użyj do: przeksięgowania środków pomiędzy kontami rozliczeniowymi

  Format: pdf | Rozmiar: 640,96 KB

 • Formularz reklamacyjny viaTOLL

  Użyj do: zgłoszeń związanych z systemem viaTOLL

  Format: pdf | Rozmiar: 649,1 KB

Wzory


Ministerstwo FinansówKrajowa Administracja Skarbowa

Infolinia e-TOLL

+48 22 24 337 77

Formularz zgłoszeniowy

Treści zamieszczone w serwisie udostępniamy bezpłatnie. Korzystanie z treści opublikowanych w serwisie etoll.gov.pl, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa Finansów. Treści znaczone w serwisie jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.