• Formularze i wzory dokumentów e-TOLL

Formularze i wzory dokumentów

Formularze

 • Formularz zgłoszeniowy e-TOLL

  Użyj do: zwrotu środków lub zabezpieczenia, złożenia reklamacji do noty i inne

  Format: pdf | Rozmiar: 348.68 KB

 • Formularz pełnomocnictwa

  Użyj do: upoważnienia do czynności związanych z zarządzaniem kontem e-TOLL

  Format: pdf | Rozmiar: 351.49 KB

 • Formularz zmiany danych

  Użyj do: zmiany lub aktualizacji danych podmiotu w systemie e-TOLL

  Format: pdf | Rozmiar: 295.1 KB

 • Formularz wyrejestrowania użytkownika e-TOLL

  Użyj do: zamknięcia podmiotu i zwrotu środków

  Format: pdf | Rozmiar: 636.34 KB

 • Formularz przeksięgowania środków e-TOLL

  Użyj do: przeksięgowania środków pomiędzy kontami rozliczeniowymi

  Format: pdf | Rozmiar: 628.68 KB

 • Formularz reklamacyjny viaTOLL

  Użyj do: zgłoszeń związanych z systemem viaTOLL

  Format: pdf | Rozmiar: 528.56 KB

Wzory