• Urządzenia pokładowe OBU i ZSL
Strona główna

Urządzenia pokładowe OBU i ZSL

Urządzenie pokładowe OBU (On Board Unit)

Urządzenie pokładowe OBU jest lokalizatorem klasy GNSS, które przesyła dane geolokalizacyjne do systemu e-TOLL, za pośrednictwem transmisji danych. 
Wybierając OBU zyskujesz kompaktowość, mobilność i możliwość przenoszenia urządzenia między pojazdami. Zestaw zamontujesz samodzielnie w prosty sposób, bez ingerencji we wnętrze pojazdu.

Zewnętrzny System Lokalizacyjny (ZSL)

ZSL jest urządzeniem na stałe montowanym w pojeździe przez operatora ZSL. Przesyła dane geolokalizacyjne do systemu e-TOLL, za pośrednictwem transmisji danych.

Wybierz urządzenie

 • sprawdź listę operatorów i urządzeń OBU/ ZSL dopuszczonych do systemu e-TOLL (lista znajduje się poniżej w sekcji Materiały do pobrania),
 • nabądź urządzenie wraz z abonamentem w wybranym Miejscu Obsługi Klienta (MOK) sieci e-TOLL lub u operatora OBU/ ZSL. Każde urządzenie posiada swój unikatowy numer biznesowy,
 • w przypadku wyboru urządzenia OBU, przed montażem zapoznaj się z instrukcją obsługi i wskazówkami załączonymi do tego urządzenia.

Zarejestruj urządzenie w e-TOLL

 • zarejestruj urządzenie w systemie e-TOLL, na swoim koncie w Internetowym Koncie Klienta (IKK),
 • powiąż urządzenie z pojazdem,
 • aktywuj urządzenie.

Możesz to zrobić szybko i sprawnie za pośrednictwem IKK lub w MOK.

Obowiązki użytkownika

Sprawdzaj ważność abonamentu (dotyczy urządzeń objętych abonamentem):

  • przed upływem okresu ważności abonamentu skontaktuj się ze swoim operatorem, aby go przedłużyć,
  • w przypadku nieprzedłużenia abonamentu urządzenie OBU/ ZSL nie będzie wysyłać danych geolokalizacyjnych do systemu e-TOLL, a opłaty nie będą naliczane, tym samym narazisz się na konsekwencje wynikające z niewniesienia opłaty za przejazd po płatnych drogach;
  • nieprzedłużenie abonamentu może także powodować wyrejestrowywanie urządzenia przez operatora OBU/ZSL, co spowoduje automatyczną dezaktywację i usunięcie urządzenia z systemu e-TOLL i Twojego konta w IKK.

Skontaktuj się z operatorem, gdy:

  • urządzenie OBU/ ZSL, które posiadasz (w tym karta SIM) uległo awarii technicznej lub zostało uszkodzone mechanicznie.

Skontaktuj się z Infolinią e-TOLL, gdy:

  • masz pytania dotyczące: obsługi konta rozliczeniowego, płatności, salda na koncie rozliczeniowym, rejestracji urządzenia i jego aktywacji w Internetowym Koncie Klienta;
  • Twoje urządzenie utraciło komunikację z e-TOLL.

Materiały do pobrania

 • Lista operatorów i urządzeń OBU/ZSL dopuszczonych do systemu e-TOLL

  Format: pdf | Rozmiar: 363,08 KB


Ministerstwo FinansówKrajowa Administracja Skarbowa

Infolinia e-TOLL

+48 22 24 337 77

Formularz zgłoszeniowy

Treści zamieszczone w serwisie udostępniamy bezpłatnie. Korzystanie z treści opublikowanych w serwisie etoll.gov.pl, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa Finansów. Treści znaczone w serwisie jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.