O urządzeniach GPS

Aby umożliwić naliczenie opłaty elektronicznej za przejazd w systemie e-TOLL, masz do wyboru kilka sposobów:

Urządzenie pokładowe (OBU)

Dzięki urządzeniu pokładowemu tzw. OBU (z ang. On Board Unit) możliwe jest elektroniczne naliczanie należnej opłaty za przejazd drogami płatnymi. Aby korzystać z sieci dróg objętych systemem e-TOLL, należy wyposażyć pojazd w urządzenie pokładowe lub urządzenie ZSL, dostępne w sieci dystrybucji. OBU jest urządzeniem klasy GNSS, które przesyła dane geolokalizacyjne do systemu e-TOLL, za pośrednictwem transmisji danych.

Po nabyciu urządzenia pokładowego prosimy, zapoznać się z instrukcją i wskazówkami załączonymi do danego rodzaju OBU. Niezbędne jest także zarejestrowanie się w systemie e-TOLL i przypisanie urządzenia pokładowego do wybranego pojazdu. Instalacja OBU powinna odbywać się zgodnie z załączoną do niego instrukcją producenta.

Urządzenia OBU dopuszczone do użytku (czyli te, które uzyskały pozytywny wynik w testach dla systemu e-TOLL) są dostępne w sieci dystrybucji Ministerstwa Finansów lub operatora OBU.

Zewnętrzny System Lokalizacyjny (ZSL)

W przypadku urządzeń ZSL należy skontaktować się ze swoim operatorem ZSL, celem uruchomienia dodatkowej usługi e-TOLL oraz jeśli to konieczne, wymiany urządzenia. W przypadku nowych użytkowników chcących korzystać z usług operatora ZSL należy skontaktować się z jednym z operatorów wskazanych na stronie Ministerstwa Finansów, którzy uzyskali pozytywny wynik w testach dopuszczających do systemu e- TOLL, podobnie jak ich urządzenia, co potwierdza zgodność z wymaganiami systemu e-TOLL. Operator taki zainstaluje w pojeździe urządzenie ZSL oraz aktywuje usługę e-TOLL.

Należy również pamiętać, aby korzystając z urządzeń ZSL, zarejestrować się także w systemie e-TOLL i przypisać dane urządzenie ZSL do pojazdu, w którym jest ono zainstalowane.

Pamiętaj! Przed nabyciem urządzenia upewnij się, czy dane urządzenie jest dopuszczone do e-TOLL oraz czy operator, który oferuje urządzenia jest dopuszczony do e-TOLL.

Aplikacja e-TOLL PL

Bezpłatnie do pobrania w Google Play lub App Store.
Aplikacja umożliwia wniesienie opłaty za przejazd drogami płatnymi, doładowanie i monitorowanie stanu konta oraz realizację obowiązków przewoźników towarów wrażliwych w systemie SENT-GEO.

Zobacz infografikę o OBU/ZSL