Správy

24. júna štartuje systém e-TOLL

24 júna 2021

  • Ministerstvo financií (MF) a Národná daňová správa (NDS) spustia nový systém výberu mýt za jazdu ťažkým vozidlom (nad 3,5 tony) po spoplatnených štátnych komunikáciách a za jazdu po spoplatnených úsekoch diaľnic Konin-Stryków (A2) a Wrocław – Sośnica (A4) zároveň pre ťažké, ako aj ľahké vozidlá.
  • Na miestach výberu mýta diaľníc A2 a A4 boli určené prejazdné pruhy dedikované pre používateľov e-TOLL systémov a viaTOLL.

Čo je to e-TOLL

Systém e-TOLL je moderné riešenie, založené na technológii salitetárneho polohovania. Náhradí systém viaTOLL, ktorý bude ukončený najneskôr k 30. septembru 2021.

Nový systém slúži na výber mýta za jazdu spoplatnenými úsekmi štátnych komunikácií. Umožní uhradzovanie jázd ťažkých a ľahkých vozidiel.

Spolu so štartom systému výberu mýta na miestach výberu mýta diaľníc A2 Konin-Stryków a A4 Wrocław-Sośnica, pre používateľov systému e-TOLL a viaTOLL budú spustené dedikované pravé, krajné prejazdné pruhy. Bola zavedená možnosť vyúčtovania mýta za jazdu diaľnicou
s využitím mobilnej aplikácie e-TOLL, ktorá bude od 24. júna dostupná v obchodoch Google Play a App Store.

Kde nájdete informácie o e-TOLL

Podrobné informácie o novom systéme sú zverejňované na webových stránkach etoll.gov.pl Telefonické zákaznícke centrum poskytuje celodenne informácie v 4 jazykoch (poľština, angličtina, nemčina, ruština). Používatelia môžu využiť pomoc konzultantov na telefónnych číslach:

  • 800 101 101 - bezplatný hovor pri volaniach z pevných sietí v Poľsku;
  • +48 22 521 10 10 - spoplatnené číslo pre osoby volajúce z mobilných telefónov a zo zahraničia - hovor spoplatnený podľa cenníka vášho operátora.

K dispozícii používateľov je e-mailová adresa kontakt@etoll.gov.pl

Jazdy ľahkých vozidiel

Používatelia ľahkých vozidiel (s celkovou prípustnou hmotnosťou maximálne 3,5 tony), ktorí majú personalizovanú jednotku viaAUTO alebo bezplatnú aplikáciu e-TOLL PL môžu využívať systém e-TOLLna diaľniciach A2 Konin-Stryków a A4 Wrocław-Sośnica, pohybujúc sa dedikovanými vyznačenými jazdnými pruhmi.

Organizácia miest výberu mýta úsek Konin-Stryków a (diaľnica A2) a úsek Bielany Wrocławskie-Sośnica (diaľnice A4)

VSTUP

Pri vstupe na diaľnicu cez miesta výberu mýta je treba dávať pozor, aby zvoliť vhodný jazdný pruh. Každý z nich bol vyznačený jasným a čitateľným spôsobom, aby uľahčiť vodičom vstup na spoplatnenú diaľnicu. Zelená šípka znamená, že je pruh otvorený, zasa červený kríž, že je uzavretý.

Vodiči, ktorí chcú využiť manuálny spôsob platby by mali zvoliť ľubovoľný, otvorený, jazdný pruh v ľavej časti miesta výberu mýta, ktorý nebol vyznačený značkou e-TOLL a vziať si lístok

Vodiči osobných vozidiel, ktorí používajú elektronický spôsob platby v systéme e-TOLL by mali vybrať jazdné pruhy, nad ktorými s nachádza značka e-TOLL. V závislosti na lokalizácii miesta výberu mýta to bude:

  1. Na úseku A2 Konin-Stryków - prvý krajný jazdný pruh na mýtnych staniciach (SPO) alebo dva krajné jazdné pruhy na mýtniciach (PPO), počítajúc od pravej strany vyznačené tabuľkou so značkou e-TOLL.
  2. Na úseku A4 Wrocław –Sośnica - prvý krajný jazdný pruh na mýtnych staniciach (SPO) alebo dva krajné jazdné pruhy na mýtniciach (PPO), počítajúc od pravej strany vyznačené tabuľkou so značkou e-TOLL.

Na dedikovaných vstupných pruhoch e-TOLL nebude možné vziať si lístok

VÝSTUP

Pri výstupe z diaľnice cez miesta výberu mýta je treba dávať pozor, aby zvoliť vhodný jazdný pruh. Každý z nich bol vyznačený jasným a čitateľným spôsobom, aby uľahčiť vodičom výstup zo spoplatnenej komunikácie. Zelená šípka znamená, že je pruh otvorený, zasa červený kríž, že je uzavretý.

Vodiči, ktorí chcú využiť manuálny spôsob platby by mali zvoliť ľubovoľný, otvorený, jazdný pruh v ľavej časti mýtnice, nad ktorou sa nachádza značka, ktorá symbolizuje inkasanta mýta. Počt otvorených pruhov závisí na intenzite cestnej premávky

Vodiči osobných vozidiel, ktorí používajú elektronický spôsob platby v systéme e-TOLL by mali vybrať jazdné pruhy, nad ktorými s nachádza značka e-TOLL. V závislosti na lokalizácii miesta výberu mýta to bude:

  1. Na úseku A2 Konin-Stryków - prvý krajný jazdný pruh na mýtnych staniciach (SPO) alebo dva krajné jazdné pruhy na mýtniciach (PPO), počítajúc od pravej strany vyznačené tabuľkou so značkou e-TOLL.
  2. Na úseku A4 Wrocław –Sośnica - prvý krajný jazdný pruh na mýtnych staniciach (SPO) alebo tri krajné jazdné pruhy na mýtniciach (PPO), počítajúc od pravej strany vyznačené tabuľkou so značkou e-TOLL.

PJazdné pruhy dedikované pre používateľov systému e-TOLL sú vyznačené nižšie uvedenou značkou:

Znak dla użytkowników pasów e-TOLL

Na dedikovaných výstupných pruhoch e-TOLL nebude možné uhradiť mýto hotovosťou, platobnými kartami alebo flotilovými kartami.

 

Oznámenie Ministra financií, fondov a regionálnej politiky zo dňa 22. júna 2021 vo veci spustenia Systému elektronického výberu mýta NDS

Organizácia miest výberu mýta úsek Konin-Stryków a (diaľnica A2)

Organizácia miest výberu mýta úsek Bielany Wrocławskie-Sośnica (diaľnice A4)