Draudimo dydžio skaičiuoklė

Naudotojas, įregistruotas e-TOLL sistemos mokesčių mokėtojų registre ir turintis atidėto mokėjimo sąskaitų rinkinį, privalo sumokėti užstatą. 

Užstatą vartotojas gali pateikti viena iš šių formų

  • pinigais
  • banko arba draudimo garantija - neatšaukiama, besąlyginė ir mokėtina pagal pirmą pareikalavimą
  • trečiojo subjekto laidavimu

DĖMESIO

Prieš pateikiant užstatą, peržiūrėkite mokėjimo užtikrinimo reikalavimus.

Jei naudotojas turi transporto priemonių, kurių LBS ≤ 3,5 t ir LBS > 3,5 t, taip pat autobusų, jis apskaičiuoja užstato sumą atskirai kiekvienai transporto priemonių grupei ir registruodamas transporto priemones pateikia bendros užstato sumos dokumentą.

Kaip apskaičiuoti reikalaujamos užstato sumos dydį?

  1. Suskirstykite savo autoparke transporto priemones į grupes pagal bendrąją masę (iki 3,5 t, nuo 3,5 t iki 12 t, daugiau kaip 12 t, autobusai) ir išmetamųjų teršalų klasę (Euro 0-6).
  2. Į skaičiuoklę įveskite pirmosios grupės duomenis. Duomenys turi atitikti registracijos metu pateiktus duomenis. Nepamirškite teisingai apskaičiuoti, kiek kilometrų jūsų automobiliai nuvažiuos mokamais keliais per 45 dienas. Mažiausias kilometrų skaičius transporto priemonėms, kurių bendroji masė mažesnė nei 3,5 t, yra 2000, o transporto priemonėms, kurių bendroji masė didesnė nei 3,5 t, ir autobusams - 2000 kilometrų.
  3. Kitas transporto priemonių grupes galima pridėti naudojant mygtuką „Pridėti kitą".
  4. Garantijos suma bus apskaičiuota automatiškai.

Paprašykite banko arba draudiko išduoti garantiją. Garantija turėtų būti išduodama kaip vienas dokumentas visai skaičiuoklėje apskaičiuotai sumai ne trumpesniam kaip vienerių metų laikotarpiui.

Garantijų pavyzdžiai pateikiami skyriuje "Dokumentų pavyzdžiai".

Transporto priemonės tipas Išmetamųjų dujų kategorija Kilometrų skaičius Transporto priemonių skaičius Išlaidos