Aktuality

Přecházím z viaTOLL na e-TOLL

10 června 2021

Co mám udělat před vypršením platnosti systému viaTOLL?

Uživatel je povinen:

 • provést vrácení OBU a získat zpět zálohu za zařízení.
 • registrovat se na e-TOLL a odhlásit se z viaTOLL.
 • vyúčtovat prostředky na účtu uživatele, pokud je vyúčtování prostředků možné do 12 měsíců od ukončení systému viaTOLL, tj. do 30. září 2022. Po tomto datu budou prostředky viaTOLL z účtu uživatele převedeny do Státního Silničního Fondu.

Jak se mohu odhlásit ze systému viaTOLL a získat zpět prostředky ze systému viaTOLL během přechodného období?

Nezaregistrovaný uživatel v systému e-TOLL

Uživatel, který nemá účet e-TOLL, může se odhlásit ze služby viaTOLL:

 • přímo v Centru Zákaznické Podpory viaTOLL vyplněním příslušného formuláře.
 • zasláním podepsaného výše uvedeného formuláře na adresu info@viatoll.pl
 • zasláním výše uvedeného podepsaného formuláře na adresu: PO Box 528, Poznań 9, 60-967 Poznań.

Uživatel registrovaný v e-TOLL

Uživatel který má účet e-TOLL, se může odhlásit z viaTOLL:

 • přímo v Centru Zákaznické Podpory viaTOLL vyplněním příslušného formuláře.
 • přímo v Centru Zákaznické Podpory e-TOLL po vyplnění příkazu k vrácení finančních prostředků a připojením podepsaného formuláře (odkaz).
 • zasláním podepsaného formuláře na adresu info@viatoll.pl nebo kontakt@etoll.gov.pl.
 • zasláním podepsaného formuláře (odkaz) na adresu PO Box 528, Poznań 9, 60-967 Poznań.
 • zadáním příkazu na Internetovém Účtu Zákazníka po dřívější autorizaci.

Jak zrušit registraci v systému viaTOLL a získat zpět prostředky po vypršení platnosti systému?

Uživatel povinen:

 • zaslat na adresu info@viatoll.pl nebo kontakt@etoll.gov.pl fotografii palubní jednotky s uvedením jejího identifikačního čísla, pro vrácení zálohy za zařízení.
 • zaregistrovat se na e-TOLL a zrušit registraci na viaTOLL.
 • vyúčtovat prostředky na účtu uživatele, pokud je takové vyúčtování možné do 12 měsíců od ukončení systému viaTOLL, tj. do 30. září 2022. Po tomto datu budou prostředky viaTOLL z účtu uživatele převedeny do Státního Silničního Fondu.

Nezaregistrovaný uživatel v systému e-TOLL

Uživatel, který nemá účet e-TOLL, může zrušit svou registraci ve službě viaTOLL:

Uživatel registrovaný v systému e-TOLL

Uživatel který vlastní účet e-TOLL, může zrušit svou registraci na viaTOLL:

 • přímo Centru Zákaznické Podpory e-TOLL podáním příkazu k vrácení finančních prostředků s připojením podepsaného formuláře.
 • podáním příkazu na Internetovém Účtu Zákazníka po dřívější autorizaci.
 • zasláním podepsaného formuláře na adresu info@viatoll.pl nebo kontakt@etoll.gov.pl.

Do kdy mohu zařízení viaBOX vrátit?

Zařízení lze vrátit do 30. září 2021 v MOK, od 1. října 2021. Vedoucí KAS nepřijímá palubní zařízení viaBOX, vrácení zálohy bude provedeno na základě reklamačního formuláře a fotografie výše uvedeného zařízení.

Do kdy mohu požádat o vrácení zálohy a zůstatku ze systému viaTOLL?

Uživatel má 12 měsíců od ukončení provozu systému viaTOLL na to, aby požádal o vrácení zálohy/salda ze systému viaTOLL, tj. termín pro podání žádosti je 30. září 2022.

Znak ostrzegawczy