• 30 września 2022 roku minął termin na składanie wniosków o zwrot lub przeksięgowanie środków z systemu viaTOLL
Strona główna

30 września 2022 roku minął termin na składanie wniosków o zwrot lub przeksięgowanie środków z systemu viaTOLL

1 października 2022

#archiwalne

Informujemy, że 30 września 2022 roku minął termin na składanie wniosków o zwrot lub przeksięgowanie środków z tytułu kaucji oraz salda z systemu viaTOLL. Wszystkie wnioski złożone do 30 września 2022 roku zostaną rozpatrzone. Termin na dokonanie zwrotu lub przeksięgowania wynosi 12 miesięcy od momentu złożenia wniosku. Pracownicy Ministerstwa Finansów dokładają wszelkich starań, aby czas realizacji zgłoszeń był jak najkrótszy.

Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 6 maja 2020 roku o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1087 ze zm.) środki pozostałe na kontach użytkowników viaTOLL, którzy nie złożyli wniosku o ich zwrot lub przeksięgowanie do 30 września 2022 r. nie podlegają zwrotowi i stanowią przychód Krajowego Funduszu Drogowego.

Wnioski złożone po 30 września 2022 roku nie będą rozpatrywane.


Ministerstwo FinansówKrajowa Administracja Skarbowa

Infolinia e-TOLL

+48 22 24 337 77

Formularz zgłoszeniowy

Treści zamieszczone w serwisie udostępniamy bezpłatnie. Korzystanie z treści opublikowanych w serwisie etoll.gov.pl, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa Finansów. Treści znaczone w serwisie jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.