Regulamin i polityka prywatności aplikacji e-TOLL PL

EN - Go to English version

Drogi użytkowniku! Dziękujemy za pobranie aplikacji e-TOLL PL. Prosimy, abyś przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji zapoznał się z regulaminem. Wyjaśnia on sposób i zasady działania aplikacji, a także zawiera ważne informacje dotyczące Twoich danych osobowych i bezpieczeństwa.

Aplikacja e-TOLL PL pozwala na przetwarzanie przez Szefa KAS Twoich danych
w tym danych geolokalizacyjnych celem realizacji obowiązków określonych w ustawie. Dane są przechowywane w zaszyfrowanej formie na Twoim urządzeniu mobilnym.

Aplikacja umożliwia uiszczanie opłaty elektronicznej oraz opłaty za przejazd zgodnie
z wymogami określonymi w ustawie o drogach publicznych oraz ustawie o autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym. Aplikacja pozwala również na monitorowanie przewozów w ramach systemu SENT. Aplikacja jest narzędziem alternatywnym wobec innych form realizacji wskazanych wyżej obowiązków ustawowych.

W związku z udostępnieniem w Aplikacji funkcjonalności przekazywana danych w tym danych geolokalizacyjnych Szef KAS przetwarza dane użytkowników aplikacji w celu umożliwienia realizacji obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej, opłaty za przejazd oraz monitorowania transportu w SENT. Dane przesyłane są z urządzenia użytkownika realizującego przejazd do czego wymagane jest wywołanie przez użytkownika odpowiedniej funkcji Aplikacji.

Do korzystania z Aplikacji w celu uiszczania opłaty elektronicznej lub opłaty za przejazd niezbędna jest akceptacja regulaminu oraz rejestracja pojazdu i numeru biznesowego Aplikacji w Internetowym Koncie Klienta (IKK) w systemie SPOE KAS (mojekonto.etoll.gov.pl). Aplikacja jest bezpłatna. Aplikacja i związane z nią usługi są dostarczane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Regulamin i polityka prywatności aplikacji e-TOLL PL