O aplikacji e-TOLL PL

Aplikację e-TOLL PL można pobrać bezpłatnie w sklepach Aplikacja e-TOLL PL w Google Play oraz w Aplikacja e-TOLL PL w AppStore. Jest obsługiwana przez system Android (min. 8.0) oraz iOS (min. 14).

Aplikacja mobilna jest darmowym narzędziem służącym do poboru opłaty elektronicznej za przejazd po płatnych odcinkach dróg krajowych w nowym systemie e-TOLL. Aplikacja e-TOLL PL jest wygodną alternatywą dla urządzeń pokładowych (OBU), a także Zewnętrznych Systemów Lokalizacyjnych (ZSL).

Aplikacja umożliwia

Instalacja aplikacji na urządzeniu mobilnym

Po pobraniu i zakończeniu instalacji generowany jest identyfikator biznesowy urządzenia, który użytkownik podaje w Internetowym Koncie Klienta (IKK). Po skutecznej rejestracji w IKK i dodaniu identyfikatora biznesowego aplikacji mobilnej e-TOLL PL będzie ona widoczna jako urządzenie OBE (On-Board-Equipment), gotowe do przypisania do pojazdu. Po wskazaniu, w którym pojeździe aplikacja będzie używana, użytkownik może rozpocząć przejazd drogami płatnymi.

Skonfiguruj aplikację i przypisz do niej pojazdy w Internetowym Koncie Klienta

Aby to zrobić, wybierz w aplikacji:

  • rodzaj przejazdu: płatny i/lub SENT - w zależności od realizowanego przejazdu
  • pojazd, który chcesz przypisać do swojego konta
  • domyślne urządzenia monitorujące przejazd Twojego pojazdu (aplikacja e-TOLL PL lub ZSL/OBU)

Przejazd i podsumowanie przejazdu w aplikacji e-TOLL PL

Uruchom aplikację i rozpocznij przejazd. Po zakończeniu przejazdu kliknij w aplikacji „zakończ przejazd” i uzyskaj jego podsumowanie.

Aplikacja sygnalizuje stan urządzenia (optymalny stan baterii, przekroczenie czasu braku połączenia z Internetem lub brak sygnału GPS).

Realizacja przewozu SENT

Aplikacja e-TOLL PL daje możliwość rozpoczęcia i zakończenia przewozów SENT w dowolnym czasie w trakcie trwania przewozu oraz pozwala na ich monitorowanie.

Darmowa aplikacja e-TOLL PL to udogodnienia dla użytkowników:

  • 5 wersji językowych
  • zabezpieczenie dostępu poprzez indywidualny PIN
  • możliwość przeglądania historii przejazdów zrealizowanych w okresie trzech ostatnich miesięcy
  • możliwość przeglądania powiadomień i komunikatów
  • możliwość wyciszenia komunikatów dźwiękowych

Zobacz jak rozpocząć przejazd płatny w aplikacji e-TOLL PL