Teisiniai pagrindai

ES teisinė aplinka - direktyvos

Aprašymas

1999 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl sunkiasvorių krovininių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra

Ji pakeičia ankstesnę nuostatą - Direktyvą 93/89/EEB, kurią Teisingumo Teismas panaikino 1995 m. Suderinamos sąlygos, kuriomis nacionalinės valdžios institucijos gali rinkti mokesčius, rinkliavas ir naudotojo mokesčius už kelių transportu gabenamus krovinius.

2011 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria iš dalies keičiama Direktyva dėl sunkiasvorių krovininių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra

Pakeitimu valstybėms narėms suteikiama galimybė plačiau diferencijuoti mokesčius, atsižvelgiant į oro ir triukšmo taršos sąnaudas, taip pat į spūsčių lygį konkrečiose vietovėse. Be to, jame nurodomi pajamų paskirstymo mechanizmai, skatinantys papildomas pajamas naudoti investicijoms, kuriomis siekiama tvaraus transporto tikslų, pavyzdžiui, naujoms transporto priemonių technologijoms ir infrastruktūrai.

Nacionalinės teisinės sąlygos - Įstatymai

Aprašymas

1985 m. kovo 21 d. Įstatymas dėl viešųjų kelių

Vientisas tekstas

2021 m. birželio 25 d. Lenkijos Respublikos Seimo pirmininko pranešimas dėl Įstatymo dėl viešųjų kelių konsoliduoto teksto paskelbimo

 

Reglamentuoja klausimus, susijusius su elektronine rinkliava, leidžiančius išsamiai nustatyti, be kita ko, transporto priemones, kurioms taikoma elektroninė rinkliava, nustato baudų, nuobaudų, EERP klausimus.

2020 m. gegužės 6 d. Įstatymas, kuriuo iš dalies keičiamas Įstatymas dėl viešųjų kelių ir tam tikri kiti teisės aktai

Su pakeitimais, teisinis statusas nuo 2020 m. gegužės 6 d.

 

Apibrėžia sprendimų, kuriais siekiama užtikrinti modernų ir veiksmingą elektroninės rinkliavos surinkimą, kad būtų kuo mažiau nepatogumų ir išlaidų, kurias patiria viešųjų kelių naudotojas, kūrimą, be kita ko, sukuriant teisinius pagrindus KAS elektroninės rinkliavos sistemos, skirtos elektroninei rinkliavai rinkti pagal palydovinės padėties nustatymo technologiją, eksploatavimui

1985 m. kovo 21 d. Įstatymas dėl viešųjų kelių

Vientiso teksto teisinis statusas nuo 2020 07 21.

1994 m. spalio 27 d. Įstatymas dėl mokamų greitkelių ir Nacionalinio kelių fondo

Vientisas tekstas

 


2020 m. lapkričio 18 d. Lenkijos Respublikos Seimo pirmininko pranešimas dėl Įstatymo dėl mokamų greitkelių ir Valstybinio kelių fondo konsoliduoto teksto paskelbimo

 

Nustato mokamų greitkelių ir valstybinės reikšmės kelių tiesimo finansavimo iš Valstybinio kelių fondo lėšų taisykles, sutarčių dėl greitkelių tiesimo ir eksploatavimo sudarymo bei rinkliavų už naudojimąsi greitkeliais rinkimo taisykles

 

2021 m. balandžio 15 d. Įstatymas, kuriuo iš dalies keičiamas Įstatymas dėl mokamų greitkelių ir Nacionalinio kelių fondo bei tam tikri kiti aktai

Reglamentuoja klausimus, susijusius pvz. su rinkliava už naudojimąsi greitkeliu koncesijos ruožuose, elektroniniu rinkliavos mokėjimu perduodant geografinės padėties duomenis SPOE KAS,įsigyjant elektroninį greitkelio bilietą, KAS viršininką paskiriant rinkliavos už naudojimąsi greitkeliu mokėjimo teisingumą kontroliuojančia institucija, lengvųjų transporto priemonių naudotojų rinkliavos sumokėjimo teisingumo tikrinimo taisyklės, taip pat kelių kontrolės režimu.

2021 m. liepos 23 d. Įstatymas, kuriuo iš dalies keičiamas Įstatymas dėl investicinių fondų ir alternatyvaus investavimo fondų valdymo

Nustato galiojimo laiką ir 75% elektroninės rinkliavos tarifą naudojant KAS Elektroninę rinkliavos sistemą.

Nacionalinės teisinės sąlygos - Reglamentai

Aprašymas

2011 m. kovo 22 d. Ministrų Tarybos reglamentas dėl valstybinės reikšmės kelių ar jų ruožų, už kuriuos renkama elektroninė rinkliava, ir elektroninės rinkliavos tarifų

Vientisas tekstas


2020 m. gruodžio 9 d. Ministro Pirmininko pranešimas dėl Ministrų Tarybos reglamento dėl valstybinės reikšmės kelių ar jų ruožų, kuriuose renkamos elektroninės rinkliavos, ir elektroninių rinkliavų tarifų konsoliduoto teksto paskelbimo

 

Apibrėžiami valstybinės reikšmės A, S, GP ir G klasės keliai ar jų ruožai, kuriuose renkama elektroninė rinkliava, ir nurodomi elektroninės rinkliavos

2020 m. birželio 24 d. infrastruktūros ministro įsakymas dėl grėsmės kelių eismo saugumui arba įvykio, mažinančio tokio saugumo laipsnį, nustatymo būdo

Nurodoma, kaip nustatyti, ar kilo pavojus eismo saugai arba įvyko eismo saugą mažinantis įvykis.

 

2003 m. rugsėjo 27 d. Infrastruktūros ministro potvarkis apie išsamią institucijų veiklą sprendžiant transporto priemonių leidimo dalyvauti eisme klausimus ir šių klausimų dokumentų pavyzdžius

Vientisas tekstas


2019 m. spalio 4 d. infrastruktūros ministro pranešimas dėl infrastruktūros ministro įsakymo dėl išsamios institucijų veiklos klausimais, susijusiais su transporto priemonės įtraukimu į eismą, ir dokumentų šablonų šiais klausimais konsoliduoto teksto paskelbimo

 

2020 m. gruodžio 3 d. infrastruktūros ministro potvarkis, kuriuo iš dalies keičiamas potvarkis dėl išsamios institucijų veiklos sprendžiant klausimus, susijusius su transporto priemonių priėmimu į eismą, ir šių klausimų dokumentų pavyzdžių

Su pakeitimais, padarytais 2020 m. gruodžio 3 d.

2015 m. rugpjūčio 27 d. Infrastruktūros ir plėtros ministro įsakymas dėl elektroninių mokesčių mokėjimo ir atsiskaitymo

Teisinis statusas 2015 m. rugpjūčio 27 d.


Nustato elektroninių mokesčių mokėjimo, pervedimo ir atsiskaitymo už juos tvarką, būdą ir terminus bei nepagrįstai surinktų elektroninių mokesčių grąžinimo tvarką

2012 m. balandžio 25 d. Transporto, statybos ir jūrų ekonomikos ministro įsakymas dėl greitkelių rinkliavų tarifų

Teisinis statusas 2012 m. balandžio 25 d.


Nustato rinkliavos tarifus už 1 km greitkelio pravažiavimą kiekvienai transporto priemonės kategorijai

2021 metų gegužės 11 dienos finansų, fondų ir regioninės politikos ministro įsakymas dėl viešųjų kelių naudotojo tapatybės nustatymo siekiant užregistruoti elektroninės rinkliavos mokėtojų registre

Įsakyme nustatytas viešųjų kelių naudotojo tapatybės nustatymo būdas siekiant užregistruoti elektroninės rinkliavos mokėtojų registre.

2021 metų birželio 8 dienos finansų, fondų ir regioninės politikos ministro įsakymas dėl Nacionalinės iždo administracijos (KAS) elektroninės rinkliavos sistemoje renkamų elektroninių rinkliavų ir piniginių baudų perdavimo

Įsakyme reglamentuojami klausimai, susiję su atsiskaitymais ir mokėjimais Nacionalinės iždo administracijos (KAS) elektroninės rinkliavos sistemoje. Tai užtikrina vienodas sąlygas visiems naudotojams.

2021 m. rugpjūčio 18 d. Finansų, fondų ir regioninės politikos ministro Reglamentas, , kuriuo iš dalies keičiamas Įsakymas dėl pareigų, priklausančių mokesčių inspekcijos vadovui, turinčio teisę reikalauti jas vykdyti administracine tvarka, nustatymo ir mokesčių inspekcijos vadovo vietinės jurisdikcijos

Nustato kompetentingos mokesčių inspekcijos direktoriaus įgaliojimą skelbti pranešimus dėl papildomo mokesčio dydžio

2021 m. liepos 28 d. FINANSŲ, FONDŲ IR REGIONINĖS POLITIKOS MINISTRO PRANEŠIMAS dėl informacijos, susijusios su elektroniniu rinkliavos rinkimu naudojant mažojo nuotolio ryšio technologiją (DSRC)

Nustato elektroninės kelių mokesčių surinkimo sistemos, naudojant DSRC technologiją, galiojimo laiką, skirtą transporto priemonėms, kurių didžiausias leistinas svoris didesnis nei 3,5 tonos, įskaitant autobusus, neatsižvelgiant į jų leistiną bendrą svorį, ir datą, kada baigiasi galimybė įsigyti ir naudoti elektroninius rinkliavos rinkimo įrenginius mažojo nuotolio ryšio technologijoje (DSRC).

2021 m. liepos 6 d. Finansų, fondų ir regioninės politikos ministro Reglamentas dėl  Nacionalinės iždo administracijos (KAS) įstaigos paskyrimo atlikti tam tikras papildomo mokesčio mokėjimo užduotis

Nustato Lodzės mokesčių inspekcijos direktoriaus paskyrimą atlikti užduotis, susijusias su papildomo mokesčio tvarkymu (pvz. šaukimų išdavimas, prieštaravimų nagrinėjimas, sprendimų, pranešimų išdavimas).

2021 m. liepos 5 d.  Finansų, fondų ir regioninės politikos ministro Reglamentas dėl  Nacionalinės iždo administracijos (KAS) įstaigos paskyrimo atlikti tam tikras elektroninio rinkliavos rinkimo užduotis

Nustato Lodzės mokesčių inspekcijos direktoriaus paskyrimą atlikti užduotis, susijusias elektroninio rinkliavos surinkimu (pvz. tikrinimas, ar SPOE KAS saviregistravimo etape į elektroninės rinkliavos mokėtojų registrą įrašyti duomenys, kurie nebuvo patvirtinti autentifikavimo metu, atitinka prie šio registro pridėtus dokumentus, duomenų ištrynimas, pranešimas apie jų ištrynimą ir priėmimas registrui pateiktus skaitmeniniu būdu atvaizduotus įgaliojimus).

2021 m. liepos 1 d. Finansų, fondų ir regioninės politikos ministro Reglamentas dėl papildomo mokesčio grąžinimo ir prieštaravimų nagrinėjimou

Nurodo papildomo mokesčio grąžinimo klausimus, pareikšto prieštaravimo nagrinėjimo būdą ir terminą, vienodai visiems dalyviams.

2021 m. birželio 21 d. Finansų, fondų ir regioninės politikos ministro Reglamentas dėl dėl paimto užstato kvito pavyzdžio, nurodyto 1994 m. spalio 27 d.  Įstatymo dėl mokamų greitkelių ir Nacionalinio kelių fondo37gg str. 1 d.

Nurodo grynųjų pinigų įnašo kvito pavyzdį kaip griežtos apskaitos spaudinį

2021 m. birželio 22 d. Finansų, fondų ir regioninės politikos ministro Pranešimas dėl informacijos apie Nacionalinės iždo administracijos Elektroninės rinkliavos sistemos (SPOE KAS) paleidimą

Apibrėžiama data, kada KAS vadovas paleidžia elektroninio rinkliavos kompiuterizuotą sistemą.

2021 m. birželio 16 d. Finansų, fondų ir regioninės politikos ministro Reglamentas dėl mokesčių inspekcijos, į kurios banko sąskaitą pervedamas užstatas, nurodytas 1994 m. spalio 27 d.  Įstatymo 37gg str. 1 d.

Nustato Bydgoščiaus mokesčių tarnybą, į kurios banko sąskaitą sumokamas užstatas, jei asmenys, gyvenantys arba turintys registruotą buveinę už šalies ribų, nesumoka rinkliavos už naudojimąsi greitkeliu.

2021 m. rugsėjo 29 d. Ministrų Tarybos Reglamentas, kuriuo keičiamas Reglamentas dėl valstybinių kelių ar jų ruožų, kuriuose renkama elektroninė rinkliava, ir elektroninių rinkliavų tarifų dydžių

Nustato elektroninės rinkliavos tarifus už kilometro kelionę valstybiniu keliu ar jo ruožu