• Zewnętrzny System Lokalizacyjny (ZSL)

Zewnętrzny System Lokalizacyjny (ZSL)

ZSL jest urządzeniem na stałe montowanym w pojeździe przez operatora ZSL. Przesyła dane geolokalizacyjne do systemu e-TOLL, za pośrednictwem transmisji danych.

Jak skorzystać z urządzenia ZSL?

  • sprawdź listę operatorów i urządzeń ZSL dopuszczonych do systemu e-TOLL (lista znajduje się w sekcji Materiały do pobrania),
  • w celu nabycia urządzenia skontaktuj się z wybranym operatorem ZSL, który przekaże Ci urządzenie wraz z jego unikalnym numerem biznesowym,
  • zarejestruj się w systemie e-TOLL (zobacz jak to zrobić w zakładce Jak zarejestrować się w e-TOLL), zarejestruj urządzenie, powiąż urządzenie z pojazdem i aktywuj je. Możesz zrobić to szybko i sprawnie poprzez Internetowe Konto Klienta.

Samo powiązanie urządzenia z pojazdem nie gwarantuje naliczenia opłaty. Do przekazywania danych geolokalizacyjnych do e-TOLL konieczna jest jego aktywacja w Internetowym Koncie Klienta.

Sprawdzaj ważność obowiązywania wykupionego abonamentu. Przed jego upływem skontaktuj się ze swoim operatorem, aby go przedłużyć. W przypadku nieprzedłużenia abonamentu urządzenie ZSL zostanie zablokowane, a dane geolokalizacyjne nie będą wysyłane. Tym samym narażasz się na konsekwencje wynikające z niewniesienie opłaty za przejazd po płatnych drogach.

Materiały do pobrania

  • Lista operatorów i urządzeń OBU/ ZSL dopuszczonych do systemu e-TOLL

    Format: pdf | Rozmiar: 299.05 KB