• Zewnętrzny System Lokalizacyjny (ZSL)
Strona główna

Zewnętrzny System Lokalizacyjny (ZSL)

ZSL jest urządzeniem na stałe montowanym w pojeździe przez operatora ZSL. Przesyła dane geolokalizacyjne do systemu e-TOLL, za pośrednictwem transmisji danych.

Jak skorzystać z urządzenia ZSL?

 • sprawdź listę operatorów i urządzeń ZSL dopuszczonych do systemu e-TOLL (lista znajduje się w sekcji Materiały do pobrania),
 • w celu nabycia urządzenia skontaktuj się z wybranym operatorem ZSL, który przekaże ci urządzenie wraz z jego unikalnym numerem biznesowym,
 • zarejestruj się w systemie e-TOLL (zobacz jak to zrobić w zakładce Jak zarejestrować się w e-TOLL), zarejestruj urządzenie, powiąż urządzenie z pojazdem i aktywuj je. Możesz zrobić to szybko i sprawnie poprzez Internetowe Konto Klienta.

Obowiązki użytkownika

 • sprawdzaj ważność abonamentu
  • przed upływem okresu ważności abonamentu skontaktuj się ze swoim operatorem, aby go przedłużyć;
  • w przypadku nieprzedłużenia abonamentu urządzenie ZSL nie będzie wysyłać danych geolokalizacyjnych do systemu e-TOLL, a opłaty nie będą naliczane, tym samym narażasz się na konsekwencje wynikające z niewniesienia opłaty za przejazd po płatnych drogach;
  • nieprzedłużenie abonamentu może także powodować wyrejestrowywanie urządzenia przez operatora co spowoduje automatyczne usunięcie urządzenia z systemu e-TOLL.
 • skontaktuj się z operatorem, gdy:
  • urządzenie ZSL, które posiadasz uległo awarii technicznej lub zostało uszkodzone mechanicznie.

Ministerstwo Finansów oraz Krajowa Administracja Skarbowa nie ponoszą odpowiedzialności za awarie i problemy techniczne urządzeń do przekazywania danych geolokalizacyjnych do systemu e-TOLL.

 • skontaktuj się z Infolinią e-TOLL, jeśli:
  • masz pytania dotyczące: obsługi konta rozliczeniowego, płatności, salda na koncie rozliczeniowym, rejestracji urządzenia i jego aktywacji w Internetowym Koncie Klienta;
  • Twoje urządzenie utraciło komunikację z e-TOLL.

Materiały do pobrania

 • Lista operatorów i urządzeń OBU/ ZSL dopuszczonych do systemu e-TOLL

  Format: pdf | Rozmiar: 358,13 KB


Ministerstwo FinansówKrajowa Administracja Skarbowa

Infolinia e-TOLL

+48 22 24 337 77

Formularz zgłoszeniowy

Treści zamieszczone w serwisie udostępniamy bezpłatnie. Korzystanie z treści opublikowanych w serwisie etoll.gov.pl, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa Finansów. Treści znaczone w serwisie jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.