• Zewnętrzny System Lokalizacyjny (ZSL)
Strona główna

Zewnętrzny System Lokalizacyjny (ZSL)

ZSL jest urządzeniem na stałe montowanym w pojeździe przez operatora ZSL. Przesyła dane geolokalizacyjne do systemu e-TOLL, za pośrednictwem transmisji danych.

Jak skorzystać z urządzenia ZSL?

  • sprawdź listę operatorów i urządzeń ZSL dopuszczonych do systemu e-TOLL (lista znajduje się w sekcji Materiały do pobrania),
  • w celu nabycia urządzenia skontaktuj się z wybranym operatorem ZSL, który przekaże ci urządzenie wraz z jego unikalnym numerem biznesowym,
  • zarejestruj się w systemie e-TOLL (zobacz jak to zrobić w zakładce Jak zarejestrować się w e-TOLL), zarejestruj urządzenie, powiąż urządzenie z pojazdem i aktywuj je. Możesz zrobić to szybko i sprawnie poprzez Internetowe Konto Klienta.

Sprawdzaj ważność obowiązywania wykupionego abonamentu. Przed jego upływem skontaktuj się ze swoim operatorem, aby go przedłużyć. W przypadku nieprzedłużenia abonamentu urządzenie ZSL zostanie zablokowane, a dane geolokalizacyjne nie będą wysyłane. Tym samym narażasz się na konsekwencje wynikające z niewniesienie opłaty za przejazd po płatnych drogach.

Jeżeli urządzenie OBU lub ZSL nie działa prawidłowo lub uległo awarii technicznej, zgłoszenie w tej sprawie należy kierować wyłącznie i bezpośrednio do dostawcy, u którego zostało nabyte.

Ministerstwo Finansów oraz Krajowa Administracja Skarbowa nie ponoszą odpowiedzialności za awarie i problemy techniczne urządzeń do przekazywania danych geolokalizacyjnych do systemu e-TOLL.

 Awarię urządzenia kupionego w Miejscu Obsługi Klienta (MOK) sieci e-TOLL, można zgłosić jedynie w tym samym MOK, w którym zostało nabyte. Do przyjęcia zgłoszenia potrzebny jest dowód zakupu wraz z urządzeniem. Uzupełniony wniosek reklamacyjny pracownik MOK przesyła dostawcy urządzenia OBU/ ZSL do realizacji.

Materiały do pobrania

  • Lista operatorów i urządzeń OBU/ ZSL dopuszczonych do systemu e-TOLL

    Format: pdf | Rozmiar: 296.46 KB


Ministerstwo FinansówKrajowa Administracja Skarbowa

Infolinia e-TOLL

+48 22 24 337 77

Formularz zgłoszeniowy

Treści zamieszczone w serwisie udostępniamy bezpłatnie. Korzystanie z treści opublikowanych w serwisie etoll.gov.pl, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa Finansów. Treści znaczone w serwisie jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.