Обов’язкове забезпечення платежу

Як розрахувати мінімальну суму забезпечення

Мінімальна сума забезпечення, що вноситься Користувачем, розраховується за наведеною нижче формулою:

Z = S x R x 1,3

де:

Z — мінімальна сума забезпечення за цей транспортний засіб

S — планована кількість кілометрів, яку транспортний засіб буде проїжджати по національних дорогах або їхніх ділянках, на яких стягується електронний збір, упродовж 45-денного періоду

R — ставка тарифу електронного збору для цього транспортного засобу, встановлена в розпорядженні, виданому на підставі ст. 13 ч. 6 Закону

Сума гарантії визначається кількістю транспортних засобів, зареєстрованих або реєстрація яких планується на розрахунковому рахунку, що належить до Набору розрахункових рахунків, а також прогнозованого використання мережі платних доріг транспортними засобами. Вона має покривати максимальне використання мережі платних доріг упродовж 1,5 місяця (дебет-нота за місяць + 14-денний термін оплати). У разі, якщо до розрахункового рахунку будуть прив’язані додаткові транспортні засоби, користувач зобов’язаний буде збільшити суму гарантії в міру потреби. Головний принцип передбачає, що незалежно від кількості транспортних засобів, зареєстрованих на розрахунковому рахунку, сума гарантії має покривати загальну суму плати за проїзд.

Як вноситься забезпечення?

Користувач, зареєстрований у Реєстрі платників електронних платежів у системі «e-TOLL», який має набір розрахункових рахунків із відстрочкою платежу, зобов’язаний внести забезпечення в одній із таких форм:

  • грошовій
  • банківської або страхової гарантії — безвідкличної, безумовної та оплачуваної на першу вимогу
  • поруки третьої сторони

Забезпечення в грошовій формі

Забезпечення в грошовій формі можна внести у формі банківського переказу на вказаний під час реєстрації в електронній системі стягування плати «e-TOLL» номер банківського рахунку, призначений для внесення забезпечення в грошовій формі. У разі реєстрації онлайн номер рахунку для внесення забезпечення буде доступний в Обліковому записі клієнта (IKK), а в разі реєстрації в Місці обслуговування клієнтів (MOK) такий номер буде вказаний працівником MOK. Забезпечення в грошовій формі можна також внести за допомогою платіжної картки (за винятком паливної картки) та системи мобільних платежів (BLIK і PayByLink).

Банківська або страхова гарантія

Користувач зобов’язаний отримати гарантію та надати її Голові KAS з метою її затвердження в такій формі:

  • Оригінал гарантії в паперовій формі

Під час реєстрації в Реєстрі платників електронних зборів «e-TOLL» користувач зобов’язаний завантажити в Обліковому записі клієнта (IKK) цифрову копію гарантії (скан) та надіслати не пізніше наступного робочого дня після здійснення реєстрації Голові KAS оригінал гарантії.

Оригінал гарантії треба надіслати на адресу:

Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa
Departament Poboru Opłat Drogowych
Wydział Obsługi Rozliczeń i Płatności
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

  • Гарантія, видана в електронній формі

Гарантію, видану в електронній формі та захищену електронним кваліфікованим підписом, треба переслати, за посередництвом гаранта (банку або страхової компанії), на адресу електронної пошти:

gwarancje@etoll.gov.pl

Після надання Голові KAS оригіналу гарантійного документа (у паперовому та електронному формах) користувач буде повідомлений за обраним ним під час реєстрації каналом зв’язку (електронною поштою, sms) про затвердження або відхилення поданого документа.

Доти, поки Голова KAS не затвердить отриманого гарантійного документа, користувач може оплачувати електронний збір у режимі передоплати. Для цього він має відкрити відповідний розрахунковий рахунок та зареєструвати на ньому транспортні засоби.

УВАГА

Гарантія може бути видана польською або іншою мовою з доданим присяжним перекладом такого документа. Гарантійний документ мусить містити всі відповідні положення, що містяться в зразку гарантії. Якщо буде бракувати будь-яких положень, гарантію не буде затверджено.

Шаблони гарантії доступні на вкладці Шаблони документів.

Порука третьої сторони

Забезпечення, внесене у формі поруки постачальника паливної картки, який реєструє користувача в системі «e-TOLL», не вимагає внесення додаткових забезпечень.

Порука може бути надана особою, чия здатність погасити заборгованість у календарному році, у якому було видано поруку, була оцінена на рівні:

  • принаймні, BBB + або Baa1, присудженому рейтинговими агентствами, зазначеними в розпорядженні, виданому на підставі ст. 2с ч. 3 Закону від 8 травня 1997 р. «Про поруки та гарантії, що надаються Державним казначейством та деякими юридичними особами» («Законодавчий Вісник» від 2021 р.поз. 442) або
  • відповідає, принаймні, рівню BBB + або Baa1, присудженому міжнародними рейтинговими агентствами.


Термін дії забезпечення

Забезпечення в грошовій формі вноситься на необмежений строк, у той час як банківська/страхова гарантія або порука мають бути видані на строк не менше ніж 1 рік.

Користувач отримає повідомлення за 60 днів до дати закінчення строку дії гарантії про необхідність надання нової гарантії не пізніше ніж за 30 днів до дати закінчення строку її дії. Це не означає, що користувач був звільнений від контролю за дійсністю та сумою, зазначеною в забезпеченні, встановлених для Набору розрахункових рахунків.

Користувач, який користується рахунком із відстрочкою платежу, зобов’язаний мати дійсне забезпечення та продовжувати його в разі потреби впродовж усього періоду користування таким рахунком. Якщо до моменту закінчення 30 днів до дати закінчення терміну дії гарантії або поруки користувач не надасть оригіналу нового документа забезпечення, розрахункові рахунки з відстрочкою платежу будуть переведені Збирачем платежів у категорію передплачених рахунків із нульовим балансом. У такому випадку користувач буде зобов’язаний дотримуватися та застосовувати умови, які встановлені для користувачів передплачених рахунків (pre-paid). Вищезгадана зміна категорії настане о 14:00 в останній день, у якому мало б було бути надано нове забезпечення.

ВАЖЛИВО  

Користувач, який вносить плату в режимі відстрочки платежу, у разі реєстрації додаткових транспортних засобів у Реєстрі платників електронного збору зобов’язаний збільшити суму забезпечення.

Головний принцип передбачає, що незалежно від кількості транспортних засобів, сума гарантії має покривати загальну суму плати за проїзд.

Калькулятор суми забезпечення

Ми надали інструмент для швидкого розрахунку суми необхідного забезпечення за адресою - Калькулятор суми забезпечення