Informacje dla operatorów OBU i ZSL

Urządzenia ZSL i OBU będą dostarczane na zasadach komercyjnych przez podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi firm transportowych tzw. operatorów OBU i ZSL. Dane z urządzeń OBU i ZSL będą przekazywane do systemu na zasadach określonych w dokumencie: Wymogi techniczne przekazywania danych geolokalizacyjnych niezbędnych do poboru opłaty elektronicznej dla operatorów OBU i ZSL. Przed podłączeniem do systemu operator musi przejść z wynikiem pozytywnym testy integracyjne.

Ministerstwo Finansów opublikowało również dokument (do pobrania w materiałach poniżej), który określi sposób ich przeprowadzenia: Informacja na temat sposobu przeprowadzenia testów integracyjnych dla operatorów OBU i ZSL.

Dokumentacja integracyjna ma umożliwić operatorom OBU i ZSL rozpoczęcia prac nad przygotowaniem urządzeń do przekazywania danych do Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS.

W sprawie opublikowanych dokumentów prosimy o kontakt pod adresem: operatorzyOBUZSL@mf.gov.pl

*anglojęzyczne wersje załączonych materiałów są wersjami pomocniczymi, wiodącymi są wersje w języku polskim

Materiały do pobrania

Raport Z Przejazdów V011

Raport Template V011

Instrukcja Dopuszczenia V5

Instruction For Admittance V5

Instrukcja Rejestracji Operatora OBU/ZSL na PUESC

Wymogi techniczne przekazywania danych geolokalizacyjnych niezbędnych do poboru opłaty elektronicznej dla Operatorów OBU i ZSL v7.3

Zał 1 Szczegóły integracji w zakresie komunikacji zwrotnej OAuth2

Zał 2 Szczegóły integracji w zakresie komunikacji zwrotnej OAuth2 ENG

Technical requirements of transferring geo-location data necessary to collect the electronic amount for the OBU and ELS Operators v7.3

Informacja Na Temat Sposobu Przeprowadzania Testów Integracyjnych Dla Operatorów V6.1

Information On The Means Of Conducting Integration Tests For OBU And ZSL