Aktualizacja certyfikatu SSL - instrukcja dla Operatorów OBU/ZSL

Aktualność certyfikatu SSL ważna jest przez 1 rok licząc od dnia jego wystawienia i jest jednym z warunków prawidłowego funkcjonowania komunikacji infrastruktury teleinformatycznej operatora z systemem e-TOLL. Certyfikat SSL jest protokołem sieciowym używanym do bezpiecznych połączeń internetowych w zakresie szyfrowania na stronach WWW, chroniącym transakcje i zabezpieczającym przesyłane przez pocztę i stronę WWW informacje takie jak hasła, loginy, dane osobowe, itp.

Brak zaktualizowanego przez operatora OBU/ZSL certyfikatu SSL naraża użytkowników systemu e-TOLL na brak możliwości korzystania z funkcjonalności systemu, w tym dotyczącej przekazywania danych geolokalizacyjnych do celów naliczenia należnej opłaty.

Pobierz instrukcję