O zariadeniach GPS

Elektronický výber mýta v systéme e-TOLL je možné aktivovať viacerými spôsobmi:

OBU (z ang. On Board Unit)

Vďaka palubnému zariadeniu, tzv. OBU (z ang. On Board Unit) je možné zaplatiť vypočtíané elektronické mýto za jazdu spoplatnenými komunikáciami. Aby využiť sieť ciest, na ktoré sa vzťahuje systém e-TOLL, malo by sa vybaviť vozidlo palubnou jednotkou alebo zariadením ELS, dostupným v distribučnej sieti. OBU je zariadením triedy GNSS, ktoré odosiela geolokalizačné údaje do systému e-TOLL prostredníctvom prenosu údajov.

Po nákupe palubnej jednotky, si prečítajte návod na použitie a pokyny priložené k určitému druhu OBU. Nevyhnutné je tiež registrovať a v systéme e-TOLL a priradiť palubnú jednotku k vybranému vozidlu. Inštalácia OBU by mala byť vykonaná v súlade s priloženým návodom výrobcu.

Zariadenia OBU schválené na použitie, tj. tie, ktoré získali pozitívny výsledok v skúškach pre systém e-TOLL sú dostupné v distribučnej sieti prevádzkovateľa OBU.

ELS (Externé Lokalizačné Systémy)

V prípade zariadení  ELS, kontaktujte svojho partnera ELS, cieľom spustiť dodatočnú službu e-TOLL, a pokiaľ toto bude nutné, vymeniť zariadenie. V prípade nových používateľov, ktorí chcú využívať služby operátora ELS, je treba kontaktovať jedného z operátorov uvedeného na stránkach Ministerstva financií, ktorí získali pozitívny výsledok v skúškach, ktoré povoľujú na prístup k systému e-TOLL, podobne ako  ich zariadenia, čo potvrdzuje súlad s požiadavkami systému e-TOLL. Takýto operátor nainštaluje vo vozidle zariadenie ELS a aktivuje službu e-TOLL.

Malo by sa tiež pamätať, aby sa pri používaní zariadenia ELS, zaregistrovať aj v systéme e-TOLL a priradiť určité zariadenie k vozidlu, v ktorom je nainštalované.

Pamätajte! Pred zakúpením zariadenia sa uistite, že zariadenie je schválené pre e-TOLL a že prevádzkovateľ, ktorý zariadenie ponúka, je schválený pre e-TOLL.

Aplikácia e-TOLL PL

Bezplatné stiahnutie z Google Play alebo AppStore.
Aplikácia umožňuje úhradu mýta, dobíjanie a sledovanie zostatku na účte, ako aj plnenie povinností dopravcov citlivého tovaru v systéme SENT-GEO.