MANUÁL pre OBU/ZSL operátorov v rozsahu aktualizácie SSL certifikátu

SSL certifikát je platný 1 rok od dátumu jeho vydania a je jednou z podmienok správneho fungovania komunikácie tele informačnej infraštruktúry prevádzkovateľa so systémom e-TOLL. SSL certifikát je sieťový protokol používaný na bezpečné internetové pripojenie v oblasti šifrovania na webových stránkach, ochrany transakcií a zabezpečenia informácií odosielaných prostredníctvom e-mailu a webových stránok, ako sú heslá, prihlasovacie údaje, osobné údaje atď.

V prípade chýbajúcej aktualizácie SSL certifikátu operátorom OBU/ZSL vystavuje užívateľov systému e-TOLL nemožnosti využívať funkcionalitu systému vrátane prenosu geolokačných údajov za účelom výpočtu dlžného poplatku.

Stiahnutie aktualizácie certifikátu SSL