Informácie pre prevádzkovateľov OBU a ZSL

ELS a OBU budú na komerčnom základe poskytovať subjekty poskytujúce služby v oblasti obsluhy dopravných spoločností, tzv. prevádzkovatelia OBU a ELS.  Údaje zo zariadení OBU a ELS budú do systému prenesené za podmienok uvedených v dokumente:  Technické požiadavky na prenos geolokačných údajov potrebných na výber elektronického mýta pre prevádzkovateľov OBU a ELS.  Pred pripojením k systému musí operátor absolvovať integračné testy s pozitivínym výsledkom.

Ministerstvo financií tiež zverejnilo dokument (bude stiahnutý z nižšie uvedených materiálov), v ktorom bude definovaný spôsob ich konania:  Informácie o tom, ako vykonávať integračné testy pre prevádzkovateľov OBU a ELS.

Integračná dokumentácia má umožniť operátorom OBU a ELS začať práce na príprave zariadení na prenos dát do systému elektronického výberu mýta NDS.

Informácie o zverejnených dokumentoch nájdete na adrese: operatorzyOBUZSL@mf.gov.pl.

* anglické jazykové verzie priložených materiálov sú pomocnými verziami, hlavné sú verzie v poľštine.

Raport Z Przejazdów V011

Raport Template V011

Instrukcja Dopuszczenia V5

Instruction For Admittance V5

Technical requirements and rules of transferring geo-location data necessary to collect the electronic amount for the OBU and ELS Operators v.7.3

Technical requirements of transferring geo-location data necessary to collect the electronic amount for the OBU and ELS Operators

Informacja Na Temat Sposobu Przeprowadzania Testów Integracyjnych Dla Operatorów V6.1

Information On The Means Of Conducting Integration Tests For OBU And ZSL