Pre používateľa EETS

Používatelia EETS

Vďaka službe EETS stačí používateľom ciest jedno zariadenie, pomocou ktorého budú môcť uhradiť mýto za jazdu komunikáciami, na ktoré sa vzťahje výber elektronického mýta v Európskej únii.

  • Jedna zmluva
  • Jedno palubné zariadenie, tzv. OBU
  • Jeden používateľský účet

Výška elektronického mýta vyberaného v systéme e-TOLL Vedúcim NDS a všetkými dodávateľmi služby EETS je rovnaká. Obsluha používateľov systému e-TOLL je na strane dodávateľa EETS, s ktorým uzavrel používateľ zmluvu.

Ako využiť EETS?

Aby využiť službu EETS Dodávateľa, nutný bude priamy kontakt s jeho oddelením alebo konanie v súlade s informáciami obsiahnutým na webových stránkach dodávateľa EETS: www.telepass.com/en/truck.

Prvým akreditovaným poskytovateľom EETS v Poľsku, v oblasti výberu mýta šéfom KAS, je Telepass S.p.A. Čoskoro bude služba dostupná aj u iných dodávateľov

Informácie o Dodávateľoch EETS registrovaných v Poľsku sú dostupné na webových stránkach Ministerstva inraštruktúry na adrese: Národný elektronický register oblastí EETS a Dodávateľov EETS - Ministerstvo infraštruktúry - Portál Gov.pl (www.gov.pl).