Pre používateľa EETS

Používatelia EETS

Vďaka službe EETS stačí používateľom ciest jedno zariadenie, pomocou ktorého budú môcť uhradiť mýto za jazdu komunikáciami, na ktoré sa vzťahje výber elektronického mýta na území celej Európskej únie.

Ikona Jeden

  • Jedna zmluva
  • Jedno palubné zariadenie, tzv. OBU
  • Jeden používateľský účet

Výška elektronického mýta vyberaného v systéme e-TOLL Vedúcim NDS a všetkými dodávateľmi služby EETS je rovnaká. Obsluha používateľov systému e-TOLL je na strane Dodávateľa EETS, s ktorým uzavrel používateľ zmluvu.

Ako využiť EETS?

Aby využiť službu EETS Dodávateľa, nutný bude priamy kontakt s jeho oddelením alebo konanie v súlade s informáciami obsiahnutým na webových stránkach Dodávateľa EETS.

Súčasne na mýtnej oblasti v správe Vedúceho NDS ešte žiaden Dodávateľ EETS neposkytuje službu EETS. Momentálne prebieha akreditačný postup prvých Dodávateľov EETS. Informácie o akreditovaných Dodávateľoch EETS budú umiestnené na webových stránkach NDS v záložke týkajúcej sa EETS.

Informácie o Dodávateľoch EETS registrovaných v Poľsku sú dostupné na webových stránkach Ministerstva inraštruktúry na adrese: Národný elektronický register oblastí EETS a Dodávateľov EETS - Ministerstvo infraštruktúry - Portál Gov.pl (www.gov.pl).