Pre dodávateľa EETS

Postup uchádzania sa o povolenie na poskytovanie služby EETS v oblasti EETS v správe Vedúceho NDS

Európska služba elektronického mýta (EETS) poskytuje možnosť uhradiť pohľadávky na územiach elektronického výberu mýta na území Európskej únie s použitím jednej palubnej jednotky, tzv. OBU (On Board Unit), jedného zákazníckeho účtu a na základe jednej zmluvy. Využívanie služby nemá vplyv na výšku elektronického mýta, ktoré vyberá Subjekt výberu mýta - tj. Vedúci Národnej daňovej správy (Vedúci NDS).

V rámci poskytovania služby EETS, poskytuje Dodávateľ EETS používateľovi palubnú jednotku pre výber mýta, tj. OBU. Zúčtovanie poplatkov sa vykonáva medzi používateľom OBU a Dodávateľom EETS a medzi Dodávateľom EETS a Vedúcim NDS. Poskytovanie služieb Dodávateľom EETS je možné po podpísaní zmluvy s Vedúcim NDS a vykonaní procesu povolenia na používanie zariadenia OBU v mýtnej oblasti EETS, na ktorej vyberá Vedúci NDS mýto s využitím Systému elektronického výberu mýta NDS (e-TOLL)

Podmienky implementácie služby EET boli určené v ustanoveniach Smernice 2019/520 Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 19. marca 2019 interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o neuhradenom cestnom mýte v Únii a Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/52/ES z 29. apríla 2004 o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov v spoločenstve a Rozhodnutia Komisie 2009/750/ES zo 6. októbra 2009 o definícii Európskej služby elektronického výberu mýta a jej technických prvkov.

Informácia o oblasti EETS určuje podmienky vstupu do mýtnej oblasti EETS, na ktorej vyberá Vedúci NDS mýto s využitím Systému elektronického výberu mýta NDS (e-TOLL).

K začatiu postupu akreditácie Dodávateľa EETS dochádza po odoslaní Ministerstvu financií - Národnej daňovej správe:

Žiadosti o povolenie na poskytovanie služby EETS v oblasti EETS spolu s požadovanými dokumentmi

 • Kontakt e-mail:
  • EETS@mf.gov.pl
 • Doručovacia adresa:
  • Ministerstvo financií - Národná daňová správa Oddelenie pre výber mýta
   Świętokrzyska 12
   00-916 Warszawa

Materiály na stiahnutie:

Spinacz