EETS

Čím je Európska služba elektronického výberu mýta (EETS)?

EETS je Európska iniciatíva, ktorá vznikla na základe skúseností súvisiace s podobnými projektmi na regionálnej úrovni. Hlavným cieľom EÚ bolo zjednotenie spôsobov výberu mýta otvorením trhu externým spoločnostiam, ktoré ponúkajú používateľom konkurencieschopné podmienky. V tomto rozsahu Subjekty výberu mýta, ako aj Dodávatelia EETS konajú v tomto rozsahu na základe:

  • Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/520 zo dňa 19. marca a jej a aktách - Vykonávacom a Delegovanom
  • Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/52/ES zo dňa 29 apríla 2004 vrátane Rozhodnutia Komisie 2009/750/ES  zo dňa 6 októbra 2009

Európska služba elektronického výberu mýta je nástrojom, ktorý umožňuje dosiahnuť ceľ, ktorým je európska interoperabilita. Pod pojmom európskej interoperability by sa malo chápať vytvorenie používateľom možnosti zaplatiť mýto za jazdu spoplatnenými komunikáciami na území Európskej únie v rámci jednej zmluvy uzavretej s Dodávateľom EETS na pomocou jednej palubnej jednotky (OBE).

Úloha Dodávateľa EETS

V rámci služby EETS prijíma Dodávateľ časť úloh Subjektu výberu mýta na určitej oblasti EETS (oblasti spoplatnených ciest v správe jedného subjektu, každý subjekt má samostatnú oblasť EETS) a práve on vyberá mýto za jazdu komunikáciami. V súvislosti s týmto používatelia, ktorí sa rozhodli využívať služby určitého Dodávateľa EETS, plnia povinnosť zaplatiť za určitú jazdu a nemusia využívať služby domáceho Subjetu výberu mýta. V rámci tejto služby Dodávateľ poskytuje používateľovi palubnú jednotku, nevyhnutnú na vybratie mýta. Zúčtovanie poplatkov sa vykonáva medzi používateľom OBU a Dodávateľom EETS a medzi Dodávateľom EETS a Vedúcim NDS (Subjektom výberu mýta). 

Kontrola úhrady mýta v oblasti EETS v správe Vedúceho NDS

Za kontrolu úhrady mýta zároveň v prípade používateľov systému e-TOLL, ako aj používateľov, ktorí využívajú služby Dodávateľov EETS je zodpovedná Národná daňová správa spolu  Inšpekciou cestnej dopravy. Zákonné dôsledky neuhradzovania mýta sú rovnaké pre obe tieto skupiny používateľov.

Krajiny v zóne EETS

Nórsko, Švédsko, Dánsko, Poľsko, Nemecko, Belgicko, Maďarsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Francúzsko, Taliansko, Bulharsko, Španielsko, Portugalsko