Aké vozidlá podliehajú výberu mýta

Systém e-TOLL je povinný pre všetky vozidlá aj jazdné súpravy vozidiel s maximálnou prípustnou hmotnosťou nad 3,5 tony, ako aj autobusov bez ohľadu na ich maximálnu prípustnú hmotnosť.

V súlade so zákonom o verejných komunikáciách, elektroncké mýto platí v Poľsku na spoplatnených diaľniciach, rýchlostných cestách a určitých štátnych cestách. Všetky príjmy zo systému e-TOLL, sú transferované do Štátneho cestného fondu. Sú určené na ďalšie investície do cestnej infraštruktúry Poľskej republiky, ako aj na modernizáciu už existujúcich ciest.

Systém e-TOLL je povinný pre vodičov vozidiel:

Vozidlá s povolenou celkovou hmotnosťou > 3,5 t a < 12 t

Osobný automobil v kombinácii s prívesom

 

Mikrobus

  • Osobný automobil v kombinácii s prívesom s celkovou prípustnou hmotnosťou vozidla a prívsu nad 3,5 tony
  • Mikrobus s celkovým počtom do 9 miest na sedenie v kombinácii s prívesom s celkovou prípustnou hmotnosťou nad 3,5 tony

 

Úžitkové vozidlo

 

Ťažné vozidlo

  • Ťažné vozidlo s návesom s celkovou prípustnou hmotnosťou nad 3,5 tony
  • Ťažné vozidlo bez návesu s celkovou prípustnou hmotnosťou nad 3,5 tony
  • Úžitkové vozidlo nad 3,5 tony

Vozidlá s povolenou celkovou hmotnosťou ≥ 12 t

 

Nákladné vozidlo

  • Nákladné vozidlo s celkovou prípustnou hmotnosťou minimálne 12 ton
  • Nákladné vozidlo s celkovou prípustnou hmotnosťou minimálne 12 ton s prívesom

Ťažné vozidlo

  • Ťažné vozidlo s návesom s celkovou prípustnou hmotnosťou nad 12 ton

Autobusy

 

Autobus

  • Autobus s celkovým počtom miest na sedenie vyšším ako 9 (vrátane miesta pre vodiča) bez ohľadu na celkovú prípustnú hmotnosť
  • Autobus s celkovým počtom miest na sedenie vyšším ako 9 (vrátane miesta pre vodiča) s prívesom bez ohľadu na celkovú prípustnú hmotnosť