Správy

Zmeny vo výbere mýta na diaľnici A2 - úsek Konin – Stryków a A4 Wrocław – Katowice

18 júna 2021

  • V júni tohto roku bude spustený výber mýta v systéme e-TOLL. Predpokladá sa tzv. prechodné obdobie, v ktorom budú rovnobežne pôsobiť systémy viaTOLL a e-TOLL.
  • Prebieha úprava označenia na diaľničných úsekoch A2 - úsek Konin – Stryków a A4 Wrocław – Sośnica.
  • Na miestach výberu mýta diaľníc A2 a A4 budú určené prejazdné pruhy určené pre používateľov e-TOLL alebo viaTOLL. Tieto pruhy môžu využívať používatelia anonymných zariadení viaAUTO.

 

Spolu so štartom nového systému výberu mýta na miestach výberu mýta diaľníc A2 Konin-Stryków a A4 Wrocław-Sośnica, pre používateľov systému e-TOLL a viaTOLL budú spustené dedikované pravé, krajné prejazdné pruhy.

Súčasne sa vykonávajú práce s cieľom vhodného označenia dedikovaných mýtnych pruhov, informačnými tabuľkami s logotypom nového systému e-TOLL. Montážne práce nespôsobia obmedzenie prevádzky.

Pravidlá používania jazdných pruhov e-TOLL

Dedikované krajné pruhy sú určené pre používateľov systému e-TOLL a viaTOLL, s výnimkou používateľov, ktorí využívajú anonymné palubné jednotky viaAUTO a používateľov, ktorých palubné jednotky nie sú priradené k vozidlom, v ktorých sú nainštalované.

V prípade pochybnosti ohľadom toho, akú jednotku viaAUTO máte, kontaktujte prosím Telefonické zákaznícke centrum systému viaTOLL.

 

Všetkým používateľom, ktorí využívajú služby viaAUTO odporúčame nainštalovať mobilnú aplikáciu e-TOLL, ktorá bude onedlho sprístupnená na stiahnutie v obchodoch Google Play a App Store.

Cestným obchvatom Gliwic bude možno, ako doteraz, pohybovať sa bezplatne. Pokiaľ zasa budeme pokračovať v jazde diaľnicou A4 mimo obchvat Gliwic, nutné bude uhradiť mýto za prejdený diaľničný úsek, ktorý sa nachádza mimo tento obchvat. Mýto za jazdu diaľnicou bude možno zaplatiť v aplikáci e-TOLL PL alebo v manuálnom systéme výberu mýta, po predchádzajúcom prevzatí diaľničného lístku na vstupných pruhoch prispôsobených k manuálnemu výberu mýta.

POZOR! Vyhradené vstupné pruhy e-TOLL neumožňujú platbu lístkov a vyhradené výstupné pruhy e-TOLL neumožňujú platbu mýta v hotovosti, debetnými kartami ani flotilovými kartami.