Správy

Systém e-TOLL - Štartujeme

10 júna 2021

V júni 2021 bude spustený Systém elektronického výberu mýta Národnej daňovej správy s názvom e-TOLL. Bude pôsobiť na území Poľskej republiky pod priamym dohľadom Vedúceho NDS. Systém e-TOLL nahradí doterajší systém viaTOLL.

Pre používateľov bolo naplánované prechodné obdobie, v ktorom budú rovnobežne pôsobiť oba systémy. Dátum zrušenia systému viaTOLL v súlade s platnými ustanoveniami zákona o verejných komunikáciach je 1. júla 2021. V súlade s návrhom zákona o spoplatnených diaľniciach a o Národnej diaľničnej správe a niektorých iných zákonoch (tlačivo 1073), funkčnosť systému viaTOLL sa môže predlžiť do 30.09.2021. Trvanie prechodného obdobia bude zavisieť od dátumu nadobnudnutia účinnosti zmenených predpisov.

Najdôležitejšie štartovacie lehoty v systéme e-TOLL:

  • polovica mája 2021 - začiatok registrácie používateľov a vozidiel v systéme e-TOLL
  • koniec mája 2021 - spustenie Zákazníckych miest v novej distribučnej sieti a Telefonického zákazníckeho centra e-TOLL
  • polovica júna 2021 - začiatok výberu mýta v systéme e-TOLL

Nejdôležitejšie zmeny pre vodičov:

  • ukončenie používania rádiovej technológie (DSRC) v prospech satelitného polohovania a bezdrôtového prenosu údajov (GNSS)
  • nedostatok potreby podpisovať zmluvu, vyžaduje sa len registrácia na Internetovom zákazníckom účte, ktoré je dostupná úplne online bez nutnosti používať Zákaznícké miesta
  • odosielanie geolokalizačných údajov do systému bude možné s využitím jednotky OBU, Externého lokalizačného systému /(ELS), mobilnej aplikácie e-TOLL PL

Odporúčame zoznámiť sa s detailmi týkajúcimi sa systému e-TOLL