Správy

Služba EETS je teraz k dispozícii v Poľsku

17 októbra 2022

  • Poľsko sa 17. októbra 2022 pripojilo k skupine krajín poskytujúcich Európsku službu elektronického výberu mýta (EETS).
  • Vďaka EETS je možné platiť mýto na cestách podliehajúcich elektronickému výberu mýta v celej Európskej únii pomocou jednej palubnej jednotky.

Európska služba elektronického výberu mýta (ang. European Electronic Toll Service (EETS) vám umožňuje platiť za cestovanie v krajinách Európskej únie so systémami elektronického výberu mýta len na základe jednej zmluvy s jedným poskytovateľom EETS prostredníctvom jednej palubnej jednotky (tzv. poskytovateľa EETS). OBU, z ang. On Board Unit). EETS uľahčuje medzinárodným dopravcom platiť mýto a uskutočňovať cesty. Vďaka tomuto riešeniu nie je potrebné inštalovať a rozoberať rôzne zariadenia vo vozidle použitom na výpočet príslušného poplatku, v závislosti od krajiny cesty a poskytovateľa služieb elektronického mýta – stačí jedna palubná jednotka.

Prvým akreditovaným poskytovateľom EETS v Poľsku je Telepass S.p.A. Čoskoro bude služba dostupná aj u iných dodávateľov.

Dôležité pre používateľov e-TOLL

Používatelia systému e-TOLL, ktorí chcú využívať EETS, by sa mali obrátiť na akreditovaného poskytovateľa EETS alebo postupovať podľa informácií uverejnených na webovej stránke www.telepass.com/en/truck

Na základe dohody uzavretej s vedúcim Národnej správy daní preberá poskytovateľ EETS časť úloh v oblasti výberu mýta. Dodávateľ poskytne palubnú jednotku potrebnú na výpočet a výber splatného mýta. Úhrada poplatkov sa uskutoční medzi používateľom palubnej jednotky a poskytovateľom EETS a medzi poskytovateľom EETS a vedúcim KAS. 

 

Mapa EETS