Správy

Preťaženie Mýtnej stanice Przylesie (uzol Brzeg) - Aktualizácia

24 augusta 2021

Aktualizácia: Obnova elektronického výberu mýta (e-TOLL / viaTOLL) po požiari kiosku v pruhu na výber mýta na mýtnej stanici Przylesie (križovatka Brzeg). V tomto pruhu nie je možné platiť mýto ručne (kartou / v hotovosti).

 

Jeden pruh výberu mýta na Mýtnej stanici Przylesie (uzol Brzeg) bol vylúčený z používania.

Príčinou prekážok je mimoriadna udalosť. V dôsledku požiaru vozdila bol zničený stánok výberu mýta. V súvislosti s nutnosťou vykonať práce súvisiace s obnovením použiteľnosti pruhu výberu mýta, sa výber mýta od používateľov všetkých vozidiel koná iba jedným pruhom, čo vedie k vzniku v tomto mieste preťažení.

V súvislosti s týmto žiadame o využívanie - pokiaľ je to možné - susedných miest výberu mýta.