Správy

Nové sadzby mýta pre ťažké vozidlá

4 januára 2022

  • Od roku 2022 sa zmenia sadzby mýta na spoplatnených úsekoch ciest pre ťažké vozidlá. 
  • Zmena súvisí s mechanizmom valorizácie.
  • Zvýšenie elektronického mýta zvýši príjmy do Národného cestného fondu (KFD) a možnosti rozvoja cestnej infraštruktúry v Poľsku.

Od 1. januára 2022 budú platiť nové sadzby mýta za používanie spoplatnených úsekov ciest v Poľsku.  Používatelia vozidiel a jazdných súprav (s celkovou prípustnou hmotnosťou nad 3,5 tony a autobusov) zaplatia za každý kilometer jazdy na spoplatnenej sieti o 1 až 3 groše viac ako doteraz.  Sadzby tzv. elektronického mýta závisí od kategórie cesty, kategórie vozidla a triedy emisie výfukových plynov. Zmena sadzieb bola oznámená v oznámení Ministra infraštruktúry z 2. decembra tohto roku o výške sadzieb elektronického mýta na rok 2022. Vyplýva to z valorizačného mechanizmu, ktorý bol zavedený o niekoľko mesiacov skôr v zákone, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o diaľničnom mýte a o Národnom cestnom fonde a niektorých ďalších zákonoch z 15. apríla 2021. Tento mechanizmus predpokladá, že sadzba elektronického mýta sa v nasledujúcom roku zvýši o index zvýšenia spotrebiteľských cien za prvé tri štvrťroky 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020. Tento index, ktorý po skončení 3. štvrťroka tohto roka oznámil predseda Hlavého štatistického úradu predstavoval 104,2, čo sa rovná zvýšeniu cien o 4,2 %.

Elektronické mýto je určené na rozvoj ciest

Elektronická platba mýta je povinná pre používateľov ťažkých vozidiel, ktorí využívajú spoplatnené cesty v Poľsku.  Tento poplatok je príjmom Národného cestného fondu, z ktorého sú prostriedky určené predovšetkým na výstavbu cestnej infraštruktúry.  Zvýšením príjmov Národného cestného fondu sa zvýši investičný potenciál v oblasti vnútroštátnych ciest, čo sa premietne do zlepšenia pohodlia pre vodičov, skrátenia času cestovania a zvýšenia bezpečnosti na cestách.

Sadzby mýta za 1 km spoplatnenej cesty nie sú od zavedenia systému elektronického výberu mýta v Poľsku, teda od roku 2011, indexované a sú na najnižšej úrovni v porovnaní s európskymi krajinami.  Valorizácia sadzieb mierou inflácie je zameraná na udržanie ich reálnej hodnoty a zabezpečenie možnosti zvýšenia výdavkov Štátnej pokladnice na cestnú infraštruktúru.

Sadzby elektronického mýta platné od 1. januára 2022 sú k dispozícii na: https://www.etoll.gov.pl

Nižšia sadzba elektronického mýta do konca decembra

Od 1. októbra do 31. decembra 2021 pre cesty s e-TOLL používatelia ťažkých vozidiel zaplatia o 30% menej.  Zníženie sadzby elektronického mýta malo za cieľ uľahčiť podnikateľom z dopravy adaptáciu k zmene systému výberu cestného mýta. Toto zníženie platí len do 31. decembra 2021 a po tomto dátume budú používatelia platiť mýto vo výške 100 % elektronických sadzieb mýta platných od januára 2022 za každý kilometer spoplatnenej cesty.

Úľava E-TOLL v ročnom zúčtovaní

Podnikatelia, ktorí si vysporiadajú príjmy za rok 2021, môžu využiť úľavu na dani z príjmov, tzv. úľavu e-TOLL. Táto úľava platí od 29. júna 2021 a súvisí s výdavkami na vybavenie vozidiel zariadením na výber mýta v systéme e-TOLL.  Jej maximálna výška je 500 PLN (netto) za každé vozidlo daňovníka, ktorý v 2021 vykonal jazdu a zaplatil za ňu elektronicky v novom systéme. Odpočítateľné sú len výdavky vynaložené v roku 2021. Viac informácií o úľave na: https://www.etoll.gov.pl/ciezarowe/system-e-toll/ulga-podatkowa/.