Správy

Náhrady zo systému viaTOLL len do 30. septembra 2022. Podajte žiadosť ešte dnes

22 júna 2022

Pripomíname blížiaci sa termín ukončenia podávania žiadostí o vrátenie zálohy za zariadenia viaBOX (OBU) a prostriedkov zo zmlúv uzatvorených v systéme viaTOLL.

Príkaz na vrátenie zostávajúcich prostriedkov v systéme viaTOLL, ktorého platnosť vypršala, je možné podať do 30. septembra 2022. Týmto dňom uplynie zákonná lehota 12 mesiacov od 30.9.2021 na vrátenie kaucií alebo sáld (resp. ich preúčtovanie), ktorá vyplýva z čl. 12 zákona zo 6. mája 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o verejných komunikáciách a niektoré ďalšie zákony (Zb. zák. z roku 2020, ods. 1087 v znení neskorších predpisov).

Po 30. septembri 2022 budú všetky prostriedky zostávajúce na účtoch v systéme viaTOLL a kaucie na prístroje prevedené do Národného cestného fondu.

Viac informácií nájdete v časti Ako sa odhlásiť z viaTOLL

Nezabudnite! V MOK e-TOLL nemôžete vrátiť OBU za účelom vrátenia zálohy.