Správy

Náhrady zo systému viaTOLL len do 30. septembra 2022. Podajte žiadosť ešte dnes

9 septembra 2022

Pripomíname blížiaci sa termín ukončenia podávania žiadostí o vrátenie zálohy za zariadenia viaBOX (OBU) a prostriedkov zo zmlúv uzatvorených v systéme viaTOLL.

Pokyn na vrátenie všetkých prostriedkov, ktoré zostali v systéme viaTOLL, ktorého platnosť skončila, je možné podať do 30. septembra 2022. V súlade s článkom 12 zákona zo 6. mája 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o verejných cestách a niektoré ďalšie zákony (Z. z. z roku 2020, č. 1087 v znení neskorších predpisov), žiadosti o zálohy a zostatky predložené po 30. septembri 2022 sa nebudú brať do úvahy.

Viac informácií nájdete v časti Ako sa odhlásiť z viaTOLL

Nezabudnite! V MOK e-TOLL nemôžete vrátiť OBU za účelom vrátenia zálohy.