Správy

Informácie pre prevádzkovateľa flotilových kariet

3 augusta 2021

  • Vedúci KAS informuje, že v súčasnej dobe sa dokončujú prípravy nariadenia, ktoré umožní poskytovateľom flotilových kariet priamo integrovať službu FCI s novým mýtnym systémom e-TOLL.
  • Zahájenie poskytovania tejto služby je plánované na 1. júla 2022.
  • Dovtedy bude jediným spôsobom pripojenia k e-TOLL integrátor - konzorcium spoločností PolCam Systems a Hilltech.
  • Každý Dodávateľ, ktorý má záujem zapojiť sa do priamej integrácie s vedúcim KAS, bude povinný plniť úlohy uvedené v harmonograme.
  • Harmonogram procesu priamej integrácie je uvedený nižšie.