Dokumenty a informácie, ktoré sa vyžadujú od platcu

 

Fyzická osoba - nepodnikate:

Dokumenty:

 • osobný preukaz alebo cestovný pas
 • evidenčné číslo vozidla
 • dokument, ktorý potvrdzuje triedu emisie EURO (prijateľné sú určené, všeobecne používané osvedčenia, ktoré potvrdzujú emisnú triedu)
 • plná moc v prípade, že sa registrácia vykonáva v prospech inej osoby prostredníctvom tretej strany

Informácie týkajúce sa osoby:

 • meno a priezvisko majiteľa, držiteľa alebo používateľa vozidla
 • adresa bydliska
 • telefónne číslo
 • e-mailová adresa (nevyhnutná pri online registrácii)
 • Rodné číslo alebo iné identifikačné číslo používané v krajine bydliska alebo názov a číslo dokumentu, ktorý potvrdzuje totožnosť fyzickej osoby - nepodnikateľa, ktorá je majteľom, držiteľom alebo pužívateľom vozidla a názov krajiny, ktorá vydala tento dokument

Fyzická osoba - podnikateľ:

Dokumenty:

 • zápis do Evidencie podnikateľov
 • osobný preukaz alebo cestovný pas
 • evidenčné číslo vozidla
 • dokument, ktorý potvrdzuje triedu emisie EURO (prijateľné sú určené, všeobecne používané osvedčenia, ktoré potvrdzujú emisnú triedu)
 • plná moc v prípade, že sa registrácia vykonáva v prospech iného subjektu prostredníctvom tretej strany
 • v prípade nedostatku možnosti importovať údaje o subjekte zo štátnych registrov RP alebo ručnej úpravy údajov, je neyhnutné pridať dokumenty potvrzdujúce, že tam uvedené údaje sú správne (sken dokumentu)

Informácie týkajúce sa subjektu:

 • názov firmy
 • registračná adresa:
 • právna forma:
 • číslo DIČ
 • číslo a séria dokladu totožnosti osoby, ktorá zastupuje spoločnosť
 • telefónne číslo
 • e-mailová adresa (nevyhnutná pri online registrácii)
 • Rodné číslo alebo DIČ alebo iné identifikačné číslo, ktorá sa používa v krajine bydliska alebo sídla a číslo, pomocou ktorého je majiteľ, držiteľ alebo používateľ vozidla identifkovaný pre účely dane z pridanej hodnoty

Hospodársky subjekt má právnu subjektivitu:

Dokumenty:

 • KRS alebo iný registračný dokument spoločnosti
 • osobný preukaz alebo cestovný pas splnomocnenca
 • evidenčné číslo vozidla
 • dokument, ktorý potvrdzuje triedu emisie EURO (prijateľné sú určené, všeobecne používané osvedčenia, ktoré potvrdzujú emisnú triedu)
 • plná moc v prípade, že sa registrácia vykonáva v prospech iného subjektu prostredníctvom tretej strany
 • v prípade nedostatku možnosti importovať údaje o subjekte zo štátnych registrov alebo ručnej úpravy údajov, je neyhnutné pridať dokumenty potvrzdujúce, že tam uvedené údaje sú správne (sken dokumentu)

Informácie týkajúce sa subjektu:

 • názov firmy
 • registračná adresa:
 • právna forma:
 • číslo DIČ
 • číslo a séria dokladu totožnosti osoby, ktorá zastupuje spoločnosť
 • telefónne číslo
 • e-mailová adresa (nevyhnutná pri online registrácii)
 • Rodné číslo alebo DIČ alebo iné identifikačné číslo, ktorá sa používa v krajine bydliska alebo sídla a číslo, pomocou ktorého je majiteľ, držiteľ alebo používateľ vozidla identifkovaný pre účely dane z pridanej hodnoty

Informácie týkajúce sa vozidla:

 • evidenčné číslo
 • krajina registrácie vozidla
 • určenie najväčšej prípustnej hmotnosti jazdnej súpravy
 • úroveň emisnej triedy