Kategória vozidla a emisná trieda vozidla

Vozidlá zaregistrované v Poľsku:

Kategóriu vozidla možno určiť na základe jedného z nižšie uvedených dokumentov:

 • osvedčenie o evidencii vozidla
 • potvrdenie o registrácii
 • výpis z osvedčenia o typovom schválení

Vozidlá zaregistrované mimo územi Poľska:

Hmotnostnú triedu vozidla možno určiť na základe jedného z nižšie uvedených dokumentov:

 • osvedčenie o evidencii vozidla
 • potvrdenie o registrácii
 • výpis z osvedčenia o typovom schválení vozidla

 

POZOR: Pokiaľ nemáte jeden z vyššie uvedených dokumentov, na základe ktorého je možná jednoznačným spôsobom určiť najvyššiu kategóriu, tj. od 12 t.

Emisnú triedu vozidla možno určiť na základe jedného z nižšie uvedených dokumentov:

 • osvedčenie EURO
 • osvedčenie o evidencii vozidla
 • potvrdenie o registrácii
 • výpis z osvedčenia o typovom schválení vozidla
 • odpis rozhodnutia, ktoré oslobodzuje vozidlo od povinnosti typového schválenia.
 • dokumentu vystaveného výrobcom vozidla alebo autorizovaného zástupcu výrobcu,
 • potvrdenie o zhode CE
 • kópie predchádzajúceho osvedčenia o evidencii s rovnakým číslom VIN (možnosť jednoznačnej identifikácie vozidla)

Určenie emisnej triedy v osvedčení o evidencii vozidla:

 • priamo, zápis v osvedčení o evidencii, ako Euro vozidla (napr. Euro 1, Euro 5) albo
 • po roku výroby na základe tabuľky (vzťahuje sa na vozidlá registrované v Poľsku a v zahraničí):

Osobné, nákladné alebo špeciálne vozidlá s prípustnou celkovou hmotnosťou (F2) do 3,5 tony

Autobusy, cestné ťahače, nákladné alebo špeciálne vozidlá s prípustnou celkovou hmotnosťou (F2) nad 3,5 tony

V prípade, ak presahuje vozidlo s prívesom 3,5 t

Vozidlo bez prívesu presahuje 3,5 t

Rok výroby

Emisná trieda

Rok výroby

Emisná trieda

do 1999

EURO 0 - 2

do 1999

EURO 0 - 2

2000-2004

EURO 3

2000-2004

EURO 3

2005-2009

EURO 4

2005-2007

EURO 4

od 2010

EURO 5 - 6

od 2008

EURO 5 - 6

Tabuľka vypracovaná na základe právnych predpisov/smerníc EÚ obsahujúcich pravidlá a limity znečisťujúcich látok pre danú emisnú triedu EURO - uvedené nižšie

Smernica EÚ

Určenie emisnej triedy

GKL:G1

EURO 0

GKL:G1 OEST

EURO 0

SKL:S1

EURO 1

SKL:S1,GKL:G1

EURO 1

SKL:S1,GKL:G1 OEST

EURO 1

SKL:S2

EURO 2