Ako sa prihlásiť do e-TOLL

Registrácia v systéme elektronického výberu mýta e-TOLL je povinná pre všetkých, ktorí chcú sa pohybovať spoplatnenými  cestami vozidlami s prípustnou celkovou hmotnosťou vozidla alebo jazdnej súpravy nad 3,5 tony.

Môžete sa zaregistrovať 3 spôsobami:

 • online
 • v stacionárnej sieti Zákazníckych miest
 • prostredníctvom vybraného dodávateľa flotilových kariet

Cesta rýchlej registrácie v IKK

Ak sa prihlásite pomocou dôveryhodného profilu a chcete si vytvoriť účet pre fyzickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá prevádzkuje živnosť, môžete použiť cestu pre rýchlu registráciu.  V dvoch jednoduchých krokoch si môžete zaregistrovať účet e-TOLL pre jedno vozidlo a jedno palubné zariadenie.

Systém tiež automaticky aktivuje palubnú jednotku na pridanom vozidle.  Okamžite môžete vyjsť na cestu, na ktorú sa vzťahuje elektronické vyberanie mýta.

Krok 1 - zadajte:

 • evidenčné číslo vozidla
 • Obchodné ID (palubné zariadenie alebo mobilná aplikácia)
 • e-mailová kontaktná adresa

Krok 2 - uskutočnite platbu na zostatok predplateného bilingového účtu:

 • vyberte sumu platby (dobitie už od čiastky 20 PLN )
 • uskutočnite platbu podľa vybraného spôsobu

Hotovo.  Môžete ísť!

 

ONLINE

 

Internetový zákaznícky účet

Bezplatné a dostupné celodenne

 

Pripravte nasledujúce doklady a informácie:

 • Dôveryhodný profil (pokiaľ ich nemáte, budete potrebovať občiansky preukaz)
 • pre spoločnosť

        - dokument potvrdzujúci plnú moc pre jej zastupovanie                        registračnou osobou

        - registračné doklady spoločnosti

 • osvedčenie o evidencii vozidla a dokument, ktorý potvrdzuje emisnú triedu (pokiaľ nie je obsiahnutá v osvedčení  o evidencii)

Pozrite sa, aké jednoduché je zaregistrovať sa prostredníctvom Internetový zákaznícky účet e-TOLL

Registrácia používateľského účtu v systéme e-TOLL

 

Registrácia spoločnosti v systéme e-TOLL

 

Registrácia vozidla a doplnenie zostatku v systéme e-TOLL

 

OSOBNE

 

Sieť Zákazníckych miest je viac ako 200 lokalizácií dostupných celý deň

 

 

Počas návštevy na Zákazníckom mieste budú potrebné:

 • osobný preukaz
 • pre spoločnosť - dokument potvrdzujúci plnú moc pre jej zastupovanie registračnou osobou
 • osvedčenie o evidencii vozidla a dokument, ktorý potvrdzuje emisnú triedu (pokiaľ nie je obsiahnutá v osvedčení  o evidencii)

DODÁVATEĽ FLOTILOVÝCH KARIET

 

Dodávateľ flotilových kariet zaistí registráciu a komplexnú obsluhu vyúčtovaní v systéme e-TOLL

 

 

Registrácia dodávateľom flotilových kariet:

 • dodávateľ flotilových kariet zaregistruje používateľa v systéme e-TOLL, preto môže požiadať o doplnenie nevyhnutných informácií týkajúcich sa registrovaného subjektu alebo vozidiel
 • každý používateľ registrovaný dodávateľom flotilových kariet má tiež možnosť spravovať svoj online účet prostredníctvom Internetového zákazníckeho účtu (IZÚ). Za týmto účelom ukážte flotilových kariet údaje osôb, ktoré majú mať prístup k Vášmu IZÚ v systéme e-TOLL

Poča registrácie v systéme e-TOLL vyberte spôsob platby za jazdu po spoplatnených komunikáciách. Môžete vybrať 2 druhy vyúčtovania:

 • predplatený účet - počas registrácie dobíjte si účet, z ktorého budú vyberané prostriedky za prejdené spoplatnené úseky ciest
 • účet s odloženou lehotou splatnosti - počas registrácie bude dostupná opcia zriadenia zabezpečenia na svojom účte v podobe depozitu (ako peňažný vklad alebo záruka). V prípade záruky, k okamihu jej potvrdenia budete môcť využívať e-TOLL v predplatenom režime.

Pre každý z účtov môžete zaregistrovať ľubovoľný počet vozidiel. V prípade účtu s odloženou lehotou splatnosti bude každé v ňom registrované vozidlo zvýšovať požadovanú čiastku nutného zabezpečenia.

Aby začať jazdu zostal ešte jeden krok

Pridajte k svojmu účtu palubnú jednotku (OBE) a prepojte s ňou registrované vozidlo - môžete to urobiť v Internetovom zákazníckom účte, ako aj v ľubovoľnom zákazníckom mieste.

V systéme e-TOLL sú na výber nižšie uvedené druhy palubných zariadení:

APLIKÁCIA e-TOLL PL

Na stiahnutie z obchodov:

 • Google Play
 • APP STORE

PALUBNÁ JEDNOTKA (OBU)

Pozri zoznam operátorov OBU

 

EXTERNÉ LOKALIZAČNÉ ZARIADENIE (ESL)

Pozri zoznam operátorov  ELS