Ako sa odhlásiť z viaTOLL

Upozorňujeme, že dňa 30.09.2022 uplynula lehota na podávanie žiadostí o vrátenie alebo preúčtovanie prostriedkov z vkladu a zostatku zo systému viaTOLL. Všetky žiadosti podané do 30. septembra 2022 budú posúdené. Lehota na vrátenie alebo preúčtovanie je 12 mesiacov odo dňa podania žiadosti. Pracovníci Ministerstva financií vynakladajú maximálne úsilie na zabezpečenie čo najkratšej doby spracovania.

V súlade s čl. 12 zák. 12 zo 6. mája 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o verejných komunikáciách a niektoré ďalšie zákony (Z.z. z roku 2020, č. 1087 v znení neskorších predpisov), finančné prostriedky zostávajúce na účtoch užívateľov viaTOLL, ktorí nepodali žiadosť o ich vrátenie alebo preúčtovanie do 30. septembra 2022, nepodliehajú vráteniu a sú príjmom Národného cestného fondu.

Žiadosti podané po 30. septembri 2022 nebudú akceptované.