Účet s odloženou lehotou splatnosti

Spôsoby platby

ikona onlinePlatba za ťarchopis prostredníctvom Internetového zákazníckeho účtu (IZÚ)

  • bankový prevod
  • platobná karta
  • flotilová karta
  • mobilná platba - BLIK, Pay-By-Link

ikona sklepPlatba za ťarchopis na Zákazníckom mieste

  • platobná karta
  • flotilová karta
  • hotovosť

ikona zegarLehota na vyúčtovanie elektronického mýta

Elektronické mýto za jazdu sa uhradzuje po obdržaní ťarchopisu. Ťarchopis sa vystavuje po ukončení vyúčtovacieho obdobia (po ukončení úplného mesiaca) s platobnou lehotou 14 dní odo dátumu je vystavenia

portfelVyužívanie siete spoplatnených komunikácií

Elektronické mýto sa vypočíta za jazdy na jednotlivých úsekoch štátnych ciest. Výšku vypočítaných platieb môže používateľ skontrolovať po prihlásení sa k svojmu Internetovému zákazníckemu účtu.