Flotilové karty

Systém e-TOLL umožňuje zabezpečiť platby pre účtys odročenou lehotou splatnosti pre dodávateľa flotilovej karty. Za týmto účelom bude počas registrácie v e-TOLL pre každého používateľa priradená flotilová karta. Registráciu v systéme e-TOLL s využitím zabezpčenia flotilovou kartou, môžete vykonať v:

Okona wyboru

  • Zákazníckych miestach
  • Internetovom zákazníckom účte
  • u vybraného dodávateľa flotilových kariet

Dodávatelia flotilových kariet zaisťujú úplnú registráciu v systéme e-TOLL a komplexnú obsluhu vyúčtovaní pre predplatné účty a účty s odloženou lehotou splatnosti.

Pokiaľ sa rozhodnete na registráciu priamo u dodávateľa flotilových kariet:

  • môže požiadať o doplnenie nevyhnutných informácií týkajúcich sa registrovaného subjektu alebo vozidiel
  • pre začatím jázd na úsekoch štátnych ciest sa uistite, že má každé registrované vozidlo priradenú flotilovú kartu