Ako zaplatiť ťarchopis

Pre účt s odloženou splatnosťou za jazdy v danom mesiac sa vystavujú Ťarchopisy. Splatnosť faktúry je 14 dní od dátumu vystavenia ťarchopisu. Mýto v lehote určenej na ťarchopise je treba uhradiť na číslo bankového účtu uvedené na doklade.

Platba za ťarchopis pre účty s odloženou lehotou splatnosti možno realizovať:

 • bankovým prevodom na číslo bankového účtu uvedené na ťarchopise;
 • prostredníctvom Internetového zákazníckeho účtu (IZÚ):
  • platobnou kartou
  • flotilovou kartou
  • mobilné platby - BLIK, Pay-By-Link
 • Na Zákazníckom mieste, s využtím platobných metód:
  • platobnou kartou
  • flotilovou kartou
  • hotovosťou

DÔLEŽITÉ

Mení sa systém priraďovania platieb. Platba od používateľa bude v prvom rade zaúčtovaná pre najstaršie vzniknuté nedoplatky.

Počas registrácii v Registri platcov elektronického mýta obdrží používateľ číslo bankového účtu prepojeného s bilingovým účtom, ktorý tiež bude uvedené na dokumente ťarchopisu. Tento účet slúží na úhradu elektronického mýta (bankový prevod) pre účty s odloženou lehotou splatnosti.