Služby MOK

Systém e-TOLL umožňuje rýchlu registráciu vo všetkých zákazníckych miestach, ktorými sú:

 

 • Distribučné miesta
 • Hraničné zákaznícke miesta

POZOR!

Nižšie uvedené služby môžete realizovať sami bez nutnosti navštevovať ZM. Stačí sa prihlásiť k svojmu Internetové zákazníckemu účtu, aby realizovať online potrebnú službu.

Dobitie účtu môžete vykonať aj z úrovne mobilnej aplikácie e-TOLL PL

Rozsah služieb, ktoré možno vykonávať samostatne onine, ako aj v Zákazníckych miestach sa vzťahujena predplatený účet a účet s odloženou splatnosťou:

 • registrácia v systéme e-TOLL
 • kontrola bilingového účtu
 • dobitie účtu
 • obdržanie zoznamu vykonaných transakcií
 • úprava registrovaných údajov (napr. zmena adresy, kontaktných údajov a pod.)
 • pridanie vozdiel k bilingovému účtu
 • odstránenie vozidiel z bilingového účtu
 • zrušenie bilingového účtu
 • nákup palubnej jednotky

V systéme e-TOLL máte možnosť priradiť k vozidlu:

 

 • bezplatnú aplikáciu e-TOLL PL
 • ELS (Externý lokalizačný systém)
 • OBU (On-board-Unit)

Navyše v Zákazníckom mieste môžete:

 

 • zaplatiť ťarchopis (vzťahuje sa len na účty s odloženou lehotou splatnosti)
 • zaplatiť kartou alebo rýchlou platbou finančnú zábezpeku pre účet s odloženou lehotou splatnosti
 • obdržať vrátenie prostriedkov po uzavretí bilingového účtu

ako aj

 • hlásiť všeobecný alebo technický problém
 • podať finančnú sťažnosť v písomnej podobe