Reklamácie

S cieľom hlásiť reklamáciu môžu používatelia systému e-TOLL a Manuálneho systému výberu mýta využiť jednu z nižišie uvedených foriem kontaktu:

Online

 • formulár prihlášky je dostupný v zákazníckej zóne (po prihlásení na stránkach etoll.gov.pl)
 • kontaktný formulár dostupný na stránkach etoll.gov.pl (pre používateľov neregistrovaných v systéme e-TOLL)
 • e-mailová správa, odoslaná na adresu kontakt@etoll.gov.pl

Telefonické zákaznícke centrum

 • telefonické hlásenie prostredníctvom kontaktu s Telefonickým zákazníckym centrom (TZC poskytuje informácie v poľštine, angličtine, nemčine a ruštine):
  • +48 22 24 337 77 - číslo určené užívateľom z Poľska a zo zahraničia, hovor spoplatnený podľa cenníka vášho operátora

Poštou

 • prihláška odoslaná na adresu: Ministerstvo financií, Ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. S cieľom rýchleho odoslania Vašej veci k správnemu oddeleniu, prosím aby ste uviedli na obálke informácu „týka sa systému e-TOLL“

Zákaznícke miesta

 • osobná prihláška, ktorú môžete podať na jednom zo Zákazníckych miest e-TOLL

Prihlášky používateľov e-TOLL, ktoré sa predkladajú mailom a poštou by mali obsahovať identifiačné údaje používateľa, tj. identifikátor zákazníka a/alebo číslo bilingového účtu.

Finančné hlásenia

 Finančné hlásenia najmä také, ako sú vrátenia prostriedkov z bilingových účtov, účtovné prevody medzi bilingovými účtami a pod. sa prijímajú:

 • elektronicky po prihlásení sa k Internetovému zákazníckemu účtu e-TOLL
 • na vyplnenom a podpísanom reklamačnom formulári odoslanom na adresu kontakt@etoll.gov.pl
 • písomne na jednom zo Zákazníckych miest e-TOLL.

Připomínáme, že v souladu s NAŘÍZENÍM MINISTRA FINANCÍ, FONDŮ A KRAJSKÉ POLITIKY ze dne 8. června 2021 o elektronických poplatcích vybíraných v systému elektronického výběru mýtného KAS a převodu pokut: „Všetky čiastky budú vrátené rovnakým spôsobom, ako používateľ vykonal platbu. Pokiaľ nie je možné vykonať platbu rovnakým spôsobom, vtedy bude vrátenie vykonané na bankový účet zadaný používateľom."

Informácie nevyhnutné pre preskúmanie veci

S cieľom ako najrýchlejšie preskúmať hlásenie, by mal používateľ pri podávaní  hláseni, žiadosti alebo reklamácie uviesť údaje v súlade s nižšie uvedenou tabuľkou:

Na čo sa vzťahuje:

Požadované informácie:

Nesprávna funkcia zariadenia / aplikácie

V prihláške by ste mali uviesť:

· dátum

· úsek

· č. komunikácie, kde došlo k situácii

· miesto a čas vstupu

· miesto a čas výstupu

Bilingový účet nie je dobitý

Platba hotovosťou:

· originál/kópia paragónu, ktorý potvrdzuje dobitie účtu/platbu mýta

· dátum

· informácia o mieste udalosti

· číastka dobitia/mýta

Platba platobnou kartou flotilovou kartou:

· 4 posledné čísla, ktorou bola vykonaná platba

· číslo transakcie

· dátum

· informácia o mieste udalosti

· číastka dobitia/mýta

Chybné dobitie bilingového účtu

Chybne vypočítané mýto

Vrátenie prostriedkov z bilingového účtu

· zákaznícke číslo

· číslo bilingového účtu

· číslo účtu

· majiteľ účtu

· číslo IBAN a SWIFT (pre používateľov zo zahraničia)

· adresa majiteľa účtu (pre používateľov zo zahraničia)

 Všeobecné informácie

Odpovede na otázky užívateľov udeľujeme v poľštine a angličtine. Každá otázka alebo hlásenie dostáva individuálne číslo, ktoré umožňuje  sledovať stav veci.