Kontakt ohľadom licencie e-TOLL

Subjektom, ktoré majú záujem používať logotyp systému e-TOLL a poskytovať služby priamo súvisiace so systémom, odporúčame, aby nás kontaktovali na vyhradenej adrese licencja.etoll@mf.gov.pl.