Infolinka e-TOLL

Telefonické zákaznícke centrum je celodenná infolinka, ktorá poskytuje pomoc používateľom systému e-TOLL. Infolinika je dostupná pod číslami:

  • +48 22 24 337 77 - číslo určené užívateľom z Poľska a zo zahraničia, hovor spoplatnený podľa cenníka vášho operátora

Poskytujeme informácie v nasledujúcich jazykoch:

  • poľština
  • angličtina
  • nemčina
  • ruština

Prijímame hlásenia na poštovú adresu e-TOLL Ministerstvo financií, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa) a od 24. mája tohto roku aj na e-mailovú adresu kontakt@etoll.gov.pl

Konzultanti Telefonického zákazníckeho centra pomáhajú v nasledujúcich veciach:

Predmet

Typ veci

Ako môžeme pomôcť

Reklamácie

 

Podanie reklamácie

Konzultant vysvetlí pochybnosti, a v situácii, kedy budú potrebné dodatočné informácie, vytvorí hlásenie s cieľom vysvetlenia veci príslušnými odborníkmi

 

Overenie stavu podanej reklamácie

Konzultant overí aktuálny stav vybavenia reklamácie a informuje o možných ďaľších opatreniach za účelom vysvetliť vec

Informácie ohľadom e-TOLL

Informácie o sieti spoplatnených ciest

Konzultant uvedie, na akých komunikáciach je vyberané mýto a kde sa nachádzajú Zákaznícke miesta, v ktorých je možná vybaviť veci súvisiace s e-TOLL

Registrácia

Konzultant vysvetlí, akým spôsobom je možné registrovať sa v syséme e-TOLL a aké dokumenty sú potrebné na tento účel. V prípade potreby poskytne nevyhnutnú podporu v oblasti registrácie s využitím Internetového zákazníckeho účtu

Obsluha Internetového zákazníckeho účtu

Konzultant uvedie, aké veci je možné vybaviť samostatne online protredníctvom Internetového zákazníckeho účtu. V prípade potreby bude Vás sprevádzať vez všetky opatrenia nutné pre vybavenie veci

Sadzby a vypočítanie mýta

Konzultant poskytne informácie týkajúce sa platných sadzieb mýta pre vybrané vozidlo a druh komunikácie, a vypočíta predpokladané náklady na jazdu uvedenou trasou

Obsluha palubných zariadení

Konzultant vysvetlí, ako pridať palubné zariadenie k systému e-TOLL, ako aj vysvetlí pravidlá jeho funkcie (týajúce sa výhradne zariadení kúpených v miestach e-TOLL)

Webvé stránky e-TOLL

Konzultant povie, kde je možné nájsť dôležité informácie týkajúce sa e-TLL, ako aj pomôže s obsluhou interaktívnych zariadení, tj. mapy siete spoplatnených úsekov ciest a vyhliadavača ZM, ako aj kalkulačky mýta a kalkulačky záruky

Obsluha zákazníckeho účtu

Kontrola zostatku

Konzultant poskytne informácie o finančných prostriedkoch na bilingových účtoch alebo v prípade účtu s odloženou splatnosťou aké percento zabezpečenia zostáva k využitiu

Ťarchopisy a poplatky

Konzultant overí a vysvetlí pochybnosti týkajúce sa vystavených ťarchopiov a vypočítaných transakcií

Zmena údajov

Konzultant môže meniť kontaktné údaje a komunikačné parametre napr. nastavenia oznámení alebo newslettera

Modifikácia parametrov registrovaných vozidiel alebo palubných zariadení

Konzultant aktivuje/deaktivuje účty vozidiel s cieľom blokovať alebo aktivovať výber mýta. Upravuje prepojenie palubného zariadenia s účtom vozidla, v prípade, že bolo používané v inom vozidle

Správa používateľov zákazníckeho účtu

Konzultant poskytne informácie ohľadom používateľov zákazníckeho účtu a upraví ich prístupy