Politika ochrany súkromia

Politika ochrany súkromia

Informácie týkajúce sa politiky ochrany súkromia portálu Systému e-TOLL.

Minsterstvo financií rešpektuje súkromie používateľov webových stránok systému e-TOLL.

Aby sa dozvedieť viac ohľadom ochrany údajov používateľov, zoznámte sa, prosím s informáciami týkajúcimi sa našej politiky ochrany súkromia.

 1. Využitím webových stránok systému e-TOLL súhlasíte s podmienkami politiky ochrany
 2. Medzi informáciami získavanými počas využívania webových stránok môžu byť: 
 • Informácie v denníkoch webových stránok - naše webové stránky automaticky ukladajú takéto údaje, ako žiadost o stránku odoslaná používateľom, dátum a čas žiadosti, typ prehliadača, jazyk prehliadača, typ operačného systému, IP adresa (IP adresa - každý počítač pripojený k Internetu má priradené neopakovateľné číslo, čiže IP adresa)
 • Súbory cookies (tzv. sušienky) - malé textové súbory odoslané webovými stránkami, ktoré navštevuje používateľ internetu, do zariadenia používateľa internetu (počítač, smartfón atď.)
 • Používame sušienky, aby:
  • uľačiť používateľom využívanie webových stránok - súbory cookies rozoznávajú zariadenie používateľa a vhodným spôsobom zobrazujú webové stránky, prispôsobené k jeho individuálnym potrebám
  • vytvárať anonymné štatistiky webových stránok - vďaka tomu lepšie spoznávame očakávania našich používateľov a vyvíjame webové stránky tak, aby uľahčiť vyhľadanie najčastejšie vyhľadávaných informáciámi (napr. analýzou dotazov z prehliadčov)
  • prezentujte multimediálny obsah na webových stránkach, ktorý sa sťahuje z externých webových stránok.
  • používame cookies google-analytics.om, ktoré slúžia na vykonanie štatistík pre webové stránky www.etoll.gov.pl. Presný spôsob funkcie a politiku ochrany súkromia Google Analytics možno nájsť na adrese: google.com/analytics/learn/privacy

Webové prehliadače obvykle automaticky povoľujú uchovávanie súborov cookies na zariadení pooužívateľa. Avšaj môžu používatelia interenetu samostatne spravovať sušienky, napr. je zablokovať, zvolením v prehliadači opcie zamietnutia sušienok. Môže to však spôsobiť, že nebudú niektoré funkce webových stránok fungovať správne.

 1. Majiteľom webových stránok je Ministerstvo financií so sídlom vo Varšave, ul. Świętokrzyska 12. Všetky údaje sú v ňom zhromaždené za použitia vhodných opatrení na ochranu dôvernosti, integrity a bezpečnosti informácií.
 2. Zhromažďované údaje slúžia na zaistenie určitých služieb našim používateľom ako aj na administratívne a štatistcké účely.
 3. Aby účinne chrániť zhromažďované údaje, zabezpečujeme je proti neprávnenému prístupu tretích strán a kontrolujeme naše metódy zhromažďovania, uchovávania a spracúvania informácií. Prístup k údajom posyktujeme len tým zamestnancom a subjektom, ktoré musia mať k ním prístup, aby je spracúvať na účely popísané v politike ochrany súkromia.
 4. Nenesieme zodpovednosť za politiku ochrany súkromia na webových stránkach, do ktorých smerujú odkazy umiestnené v portáli systému e-TOLL. Preto odporúčame aby sa po prechode na tieto webové stránky zoznámiť s pravidlami, ktoré tam platia.
 5. V prípade zmien v našej politike ochrany súkromia, bude táto politika primerane aktualizovaná.