Registrácia v e-TOLL / ukončenie registráie vo viaTOLL;

 • Používateľ z Poľska môže registrovať 3 spôsobmi:

  • online na webových stránkach etoll.gov.pl zriadením Internetového zákazníckeho účtu (IKK) (autentifikácia prebieha prostredníctvom dôveryhodného profilu pomocou prihlasovacieho mena a hesla alebo prostredníctvom aplikácie mObywatel)
  • stacionárne v Zákazníckych miestach (ZM) e-TOLL, kde registráciu vykonáva zamestnanec ZM
  • prostredníctvom vybraných prevadzkovateľov flotilových kariet
 • Registrácia používateľa zo zahraničia je možná 3 spôsobmi:

  • online na webových stránkach etoll.gov.pl zriadením Internetového zákazníckeho účtu (IKK) (autentifikácia prebieha pomocou prihlasovacieho mena a hesla. Na to budete potrebovať nasledujúce údaje: meno a priezvisko, e-mailovú adresu, typ a číslo dokladu totožnosti) Toto prihlasovacie meno je určené pre ľudí, ktorí nepoužívajú prihlásenie cez dôveryhodný profil alebo aplikáciu mObywatel
  • stacionárne v Zákazníckych miestach (ZM) e-TOLL, kde registráciu vykonáva zamestnanec ZM
  • prostredníctvom vybraných prevadzkovateľov flotilových kariet
 • Áno, používateľ má možnosť zaregistrovať viac vozidiel pod jedným účtom bez ohľadu na zvolený typ financovania.

 • Po 30. septembri 2021 bude v prípade nezaplatenia mýta v systéme e-TOLL jazda po spoplatnených cestách porušením povinnosti uvedenej v čl. 13 ods. 1 bod 3 zákona o verejných komunikáciách, ktorej dôsledkom bude uloženie pokuty, s výnimkou prípadov uvedených v zákone o verejných komunikáciách.

 • Všetky čiastky budú vrátené rovnakým spôsobom, ako používateľ vykonal platbu. Pokiaľ nie je možné vykonať vrátenie rovnakým spôsobom, vtedy bude vrátenie vykonané na bankový účet zadaný používateľom. S cieľom vrátiť finančné prostriedky, musíte podať žiadosť v Internetovom zákazníckom účte alebo vyplniť formulár na odhlásenie zo systému e-TOLL a odoslať ho na adresu kontakt@etoll.gov.pl alebo podať na jednom zo Zákazníckych miest.

 • Pro účtování poplatků je nutné propojit vozidlo se zařízením, které umožňuje při registraci odesílat geolokační údaje do systému e-TOLL.

  Uživatelé mají k dispozici:

  • OBU zařízení - dostupné v distribuční síti e-TOLL a u autorizovaných partnerů
  • Zařízení ZSL - dostupné ve vozidlech uživatelů
  • Mobilní aplikace e-TOLL PL – umožňující využití mobilního telefonu jako zařízení přenášejícího geolokační údaje

  Nezapomeňte také aktivovat vybrané zařízení. V opačném případě nebudou účtovány žádné poplatky

 • Zariadenie je možné prenášať medzi vozidlami, ale po predchádzajúcom priradení zariadenia k vozidlu, do ktorého bude prenesené. V opačnom prípade bude vodičovi uložená správna pokuta.

 • GPS zariadenia na prenos geolokalizačných údajov do systému e-TOLL a na platenie poplatkov v tomto systéme je možné zakúpiť na voľnom trhu v distribučnej sieti iba u tých prevádzkovateľov OBU / ELS, ktorí úspešne absolvovali testy a získali súhlas na vstup do systému e-TOLL. Zoznam schválených operátorov a typov zariadení je dostupný na webových stránkach:
  https://www.etoll.gov.pl/ciezarowe/system-e-toll/urz%C4%85dzenia/obu/
  a
  https://www.etoll.gov.pl/ciezarowe/system-e-toll/urz%C4%85dzenia/zsl/

 • Internetový zákaznícky účet (IKK) je samoobslužná služba zameraná na správu účtov v systéme e-TOLL.  Prostredníctvom IKK sa môžete zaregistrovať v systéme e-TOLL, konfigurovať kľúčové parametre služby a prispôsobiť ich svojim potrebám a:

  • vytvoriť vyúčtovacie účty, pre ktoré určíte spôsob financovania jázd
  • zaregistrovať vozidlá a priradiť ich k preferovanému zariadeniu (mobilná aplikácia, OBU, ELS)
  • spravovať financie, dobíjať zostatok alebo zaplatiť ťarchopis
  • pridávať ďalších používateľov, ktorí v súlade s udelenými oprávneniami pomôžu pri manipulácii s účtom v systéme e-TOLL
  • kontrolovať jazdy uskutočnené v systéme e-TOLL a overiť vykonávané platby
 • Používateľ si môže v Internetovom zákazníckom účte (IKK) pridať veľa vozidiel na jeden fakturačný účet a následne si na úrovni aplikácie e-TOLL PL vybrať, ktorým vozidlom chce uskutočniť jazdu. Stačí, aby všetkým pridaným vozidlám v IKK prideliť rovnaké služobné číslo mobilného zariadenia (služobné ID). Zdôrazňujeme, že na používanie aplikácie na prenos geolokačných údajov e-TOLL PL sa musíte zaregistrovať v IKK.

  Podrobnosti sa nachádzajú na webových stránkach: https://www.etoll.gov.pl/sk/tazke/registracia-v-e-toll/ako-sa-prihlasit-do-e-toll/