Kontrola správneho zaplatenia poplatku;

  • Na vybraných miestach, v sieti komunikácií, na ktoré sa vzťahuje povinnosť elektronickej úhrady mýta, boli nainštalované zariadenia a systémy na kontrolu správnej úhrady mýta. Stacionárne kontrolné body sú doplnené zariadeniami dočasne inštalovanými na ľubovoľnom mieste v sieti spoplatnených ciest a vo vozidlách. V prípade nezaplatenia elektronického mýta uloží GITD adresátovi sankcie správnu pokutu. Kontrolu správnej úhrady elektronického mýta vykonávajú aj inšpektori GITD a úradníci colnej a daňovej služby pomocou zariadení a systémov nainštalovaných vo vozidlách používaných na mobilnú kontrolu. Podrobný popis kontroly a výšku pokút nájdete v záložke „Kontrola úhrady mýta“ na webových stránkach etoll.gov.pl.

  • Pokiaľ pri kontrole správneho zaplatenia elektronického mýta v systéme e-TOLL Hlavný inšpektor cestnej dopravy alebo príslušníci colnej a daňovej služby zistia, že vodič vozidla uviedol nesprávne údaje, môžu mu uložiť správnu pokutu.