Iné;

  • Jedným z hlavných cieľov zavedenia nového systému výberu mýta e-TOLL je zlepšiť a zefektívniť dopravu na poľských cestách. Systém e-TOLL je riešením, ktoré je založené na technológii geolokalizácie, ktorá využíva o.i. bezplatné mobilné nástroje na registráciu a vyúčtovanie jázd po spoplatnených cestách alebo úsekoch ciest. Vďaka použitiu moderných riešení systém e-TOLL prispieva k zlepšeniu plynulosti dopravy a bezpečnosti na poľských cestách.

  • Ustanovenia zákona z 21. marca 1985 o verejných komunikáciách (Z. z. 2021, pol. 1376 v znení neskorších predpisov) nedefinujú lehotu na vybavenie sťažností týkajúcich sa funkčnosti a nástrojov systému. Bez ohľadu na to Ministerstvo financií vynakladá maximálne úsilie na to, aby sťažnosti používateľov boli vybavované bez zbytočného odkladu.   

    Jediná lehota vyplývajúca z predpisov ohľadne uznávania sťažností na správnosť účtovaného elektronického poplatku vyplýva z § 8 nariadenia Ministra financií, fondov a regionálnej politiky vo veci elektronických poplatkov vyberaných v Systéme výberu elektronického mýta NDS a distribuovania peňažných sankcií. V zmysle tohto ustanovenia sa sťažnosť používateľa verejných ciest v rozsahu správnosti vyúčtovania elektronického mýta posudzuje do 30 dní odo dňa jej podania.