FAQ

  • Používateľ z Poľska môže registrovať 3 spôsobmi:

   • online na webových stránkach etoll.gov.pl zriadením Internetového zákazníckeho účtu (IKK) (autentifikácia prebieha prostredníctvom dôveryhodného profilu pomocou prihlasovacieho mena a hesla alebo prostredníctvom aplikácie mObywatel)
   • stacionárne v Zákazníckych miestach (ZM) e-TOLL, kde registráciu vykonáva zamestnanec ZM
   • prostredníctvom vybraných prevadzkovateľov flotilových kariet
  • Registrácia používateľa zo zahraničia je možná 3 spôsobmi:

   • online na webových stránkach etoll.gov.pl zriadením Internetového zákazníckeho účtu (IKK) (autentifikácia prebieha pomocou prihlasovacieho mena a hesla. Na to budete potrebovať nasledujúce údaje: meno a priezvisko, e-mailovú adresu, typ a číslo dokladu totožnosti) Toto prihlasovacie meno je určené pre ľudí, ktorí nepoužívajú prihlásenie cez dôveryhodný profil alebo aplikáciu mObywatel
   • stacionárne v Zákazníckych miestach (ZM) e-TOLL, kde registráciu vykonáva zamestnanec ZM
   • prostredníctvom vybraných prevadzkovateľov flotilových kariet
  • Áno, používateľ má možnosť zaregistrovať viac vozidiel pod jedným účtom bez ohľadu na zvolený typ financovania.

  • Po 30. septembri 2021 bude v prípade nezaplatenia mýta v systéme e-TOLL jazda po spoplatnených cestách porušením povinnosti uvedenej v čl. 13 ods. 1 bod 3 zákona o verejných komunikáciách, ktorej dôsledkom bude uloženie pokuty, s výnimkou prípadov uvedených v zákone o verejných komunikáciách.

  • Všetky čiastky budú vrátené rovnakým spôsobom, ako používateľ vykonal platbu. Pokiaľ nie je možné vykonať vrátenie rovnakým spôsobom, vtedy bude vrátenie vykonané na bankový účet zadaný používateľom. S cieľom vrátiť finančné prostriedky, musíte podať žiadosť v Internetovom zákazníckom účte alebo vyplniť formulár na odhlásenie zo systému e-TOLL a odoslať ho na adresu kontakt@etoll.gov.pl alebo podať na jednom zo Zákazníckych miest.

  • Pro účtování poplatků je nutné propojit vozidlo se zařízením, které umožňuje při registraci odesílat geolokační údaje do systému e-TOLL.

   Uživatelé mají k dispozici:

   • OBU zařízení - dostupné v distribuční síti e-TOLL a u autorizovaných partnerů
   • Zařízení ZSL - dostupné ve vozidlech uživatelů
   • Mobilní aplikace e-TOLL PL – umožňující využití mobilního telefonu jako zařízení přenášejícího geolokační údaje

   Nezapomeňte také aktivovat vybrané zařízení. V opačném případě nebudou účtovány žádné poplatky

  • Zariadenie je možné prenášať medzi vozidlami, ale po predchádzajúcom priradení zariadenia k vozidlu, do ktorého bude prenesené. V opačnom prípade bude vodičovi uložená správna pokuta.

  • GPS zariadenia na prenos geolokalizačných údajov do systému e-TOLL a na platenie poplatkov v tomto systéme je možné zakúpiť na voľnom trhu v distribučnej sieti iba u tých prevádzkovateľov OBU / ELS, ktorí úspešne absolvovali testy a získali súhlas na vstup do systému e-TOLL. Zoznam schválených operátorov a typov zariadení je dostupný na webových stránkach:
   https://www.etoll.gov.pl/ciezarowe/system-e-toll/urz%C4%85dzenia/obu/
   a
   https://www.etoll.gov.pl/ciezarowe/system-e-toll/urz%C4%85dzenia/zsl/

  • Internetový zákaznícky účet (IKK) je samoobslužná služba zameraná na správu účtov v systéme e-TOLL.  Prostredníctvom IKK sa môžete zaregistrovať v systéme e-TOLL, konfigurovať kľúčové parametre služby a prispôsobiť ich svojim potrebám a:

   • vytvoriť vyúčtovacie účty, pre ktoré určíte spôsob financovania jázd
   • zaregistrovať vozidlá a priradiť ich k preferovanému zariadeniu (mobilná aplikácia, OBU, ELS)
   • spravovať financie, dobíjať zostatok alebo zaplatiť ťarchopis
   • pridávať ďalších používateľov, ktorí v súlade s udelenými oprávneniami pomôžu pri manipulácii s účtom v systéme e-TOLL
   • kontrolovať jazdy uskutočnené v systéme e-TOLL a overiť vykonávané platby
  • Používateľ si môže v Internetovom zákazníckom účte (IKK) pridať veľa vozidiel na jeden fakturačný účet a následne si na úrovni aplikácie e-TOLL PL vybrať, ktorým vozidlom chce uskutočniť jazdu. Stačí, aby všetkým pridaným vozidlám v IKK prideliť rovnaké služobné číslo mobilného zariadenia (služobné ID). Zdôrazňujeme, že na používanie aplikácie na prenos geolokačných údajov e-TOLL PL sa musíte zaregistrovať v IKK.

   Podrobnosti sa nachádzajú na webových stránkach: https://www.etoll.gov.pl/sk/tazke/registracia-v-e-toll/ako-sa-prihlasit-do-e-toll/

  • Platobné spôsoby v systéme e-TOLL sú možné použitím jedného z nasledujúcich platobných spôsobov v závislosti od režimu účtu, ktorý máte:

   1. predplatený účet:

   a) platobná karta

   b) flotilová karta

   c) hotovosť

   d) bankový prevod (ďalšie dobitia)

   e) rýchle online platby

   Dobití účtu uživatele bankovním převodem je možné pouze na uvedené individuální číslo bankovního účtu vygenerované při registraci do systému, po vytvoření financování, tedy dobití jinou platební metodou než bankovním převodem.  Na rozdiel od iných spôsobov platby nie je používateľský účet nabitý okamžite, preto je užívateľ povinný pred využitím spoplatnenej cesty overiť, či už bol jeho účet nabitý.

   1. účet s odloženou lehotou splatnosti

   a) flotilová karta

   b) bankový prevod

   Možnost pro uživatele označit kartu flotily jako způsob zúčtování plateb vyplývajících ze vzniku finančních závazků souvisejících s elektronickým mýtným je implementována provozovatelem flotilového systému, v jehož rámci jsou akceptovány transakce provedené kartou flotily.

   Pokud jako způsob platby používáte bankovní převod, náklady na převod hradí uživatel.

  • TJe to účet, na ktorom mýto účtované za jazdu priradených k účtu používateľa vozidiel po úsekoch spoplatnenej cestnej siete znižujú úroveň predtým nabitých finančných prostriedkov na účte užívateľa.
   Minimálne požadované dobitie zostatku v systéme e-TOLL je k dispozícii od čiastky 20,00 PLN.
   Minimálny varovný prah je 100 PLN (poznámka: používateľ môže nastaviť minimálny varovný prah na vyššej úrovni.)
   Maximálne dobitie v systéme e-TOLL je obmedzené na súčin 1000 PLN a počet vozidiel evidovaných na dobíjanom bilingovom účte dobitia, napr. na účte, na ktorom je zaregistrovaných 5 vozidiel, nesmie maximálna dobíjacia čiastka prekročiť 5 000 PLN. Táto hodnota je zároveň maximálnym zostatkom na fakturačnom účte, takže ak používateľ už má na účte finančné prostriedky, dobíjaná čiastka by sa mala znížiť o túto hodnotu.

  • Ak fakturačný účet nemá finančné prostriedky na pokrytie nákladov na cesty mýtneho užívateľom, je užívateľ povinný zaplatiť elektronické mýto dobitím svojho účtu IKK pred začatím jazdy po spoplatnenej ceste. Nedostatok prostriedkov môže doplniť najneskôr do 3 dní po skončení cesty.

  • Účet s odloženou lehotou splatnosti je účet, ktorého používateľ po použití spoplatnenej cestnej siete realizuje platby za všetky vozidlá zaregistrované v rámci tohto účtu po skončení zúčtovacieho obdobia (1 mesiac), a to do 14 dní odo dňa vystavenia ťarchopisu na dané obdobie.  Účet sa vytvára na základe registrácie v systéme e-TOLL a môže sa vzťahovať na jedno alebo viac vozidiel.  Na registráciu účtu s odloženou lehotou splatnosti je potrebné povinné finančné zabezpečenie. 

   Toto môže mať formu:

   • bankovej záruky.
   • poistnej záruky
   • finančnej platby
  • Elektronické mýto je verejný poplatok (čl. 5 ods. 1 zákona o verejných financiách, Z.z. 2019, pol. 869, v platnom znení), ktorý účtuje Vedúci NDS, a preto sa naň nevzťahuje zákon o DPH. Ťarchopis (tiež elektronický dostupný v IKK) je oficiálnym účtovným dokladom a môže byť súčasťou účtovných kníh spoločnosti.

  • Odporúčame vám použiť interaktívnu kalkulačku mýta, ktorá je k dispozícii na adrese www.etoll.gov.pl. Vďaka nej môžete jednoducho určiť predpokladané mýto pre spoplatnenú cestu zadaním parametrov vozidla a plánovanej trasy.

  • Zostatok môžete skontrolovať prostredníctvom internetového zákazníckeho účtu a mobilnej aplikácie e-TOLL PL, ako aj počas rozhovoru s konzultantom Telefonického zákazníckeho centra.
   História jázd po spoplatnených cestách a vyúčtovaného mýta je k dispozícii na Internetovom zákazníckom účte.

  • V prípade účtu s odloženou lehotou platnosti, ak používateľ nezaplatí elektronického mýto včas, môže byť vybrané zo zabezpečenia, ktoré zaplatil. Súčasne bilingové účty zahrnuté v Sade bilingových účtov prestanú byť byť aktívnymi účtami v režime s odloženou lehotou splatnosti a budú im vytvorené nezabezpečené predplatené účty so zostatkom vo výške 0 PLN. V takom prípade bude používateľ povinný dodržiavať podmienky pre tento typ používateľského účtu. Neuhradenie včas elektronického mýta bude mať za následok nutnosť zaplatiť úroky za celé obdobie meškania.
   bude vystavený sankciám zo strany Generálneho inšpektorátu pre cestnú dopravu (GITD).

  • V zákazníckych miestach môžete dobiť svoj zostatok na bilingovom účte a zaplatiť za ťarchopis v hotovosti. Elektronické mýto je vyberané systémom e-TOLL a jeho vyúčtovanie prebieha vybratím sumy zo zostatku na bilingovom účte alebo účtovaním poplatku v režime odloženej lehoty splatnosti.

  • Systém elektronického výberu mýta e-TOLL funguje na báze satelitnej technológie GNSS a bezdrôtového prenosu dát, slúži na úhradu elektronického mýta pre ťažké vozidlá a mýta za jazdu diaľnicou pre ľahké vozidlá. Je plne integrovaný s už implementovanými systémami Ministerstva financií o.i. ANPRS alebo SENT. Výška elektronického poplatku sa vypočíta na základe geolokačných údajov poskytnutých do systému. Systém umožňuje tiež platiť mýto za jazdu diaľnicou na úsekoch A2 Konin-Stryków a A4 Wrocław-Sośnica. Pre užívateľov ľahkých vozidiel (platiacich mýto za diaľnicu) bol od 1. decembra umožnený 2. spôsob platby - nákup e-ticketu alebo, analogicky ako pri elektronickom mýte, poskytovaním globalizačných údajov pomocou aplikácie e-TOLL Aplikácia PL alebo zariadení OBU alebo ELS povolených do systému. Technológie použité v e-TOLL umožnili zaviesť jazdu free flow na spoplatnených diaľniciach, bez bariér, a tým vypnúť systém manuálneho výberu mýta. V prípade niektorých koncesných úsekov je zavedený systém typu videotolling založený na technológii OCR (kamera, ktorá automaticky číta evidenčné číslo auta). Ak sa k bráne blíži vozidlo, ktoré má možnosť zaplatiť mýto, napríklad pomocou aplikácie spolupacujúcej s daným systémom, závora sa automaticky zdvihne.  Využitie technológie videotolling v e-TOLL by si vyžiadalo vybudovanie samostatného, ​​nezávislého IT systému, ktorý by obsluhoval vodičov len na úsekoch A2 a A4, a integráciu systému s už fungujúcim systémom e-TOLL. Treba tiež zdôrazniť, že riešenia použité v e-TOLL umožňujú plynulý prejazd diaľnicou bez nutnosti budovania a údržby mýtnic a prispievajú tak k zvyšovaniu kapacity týchto diaľničných úsekov a zvyšovaniu pohodlia jazdy pre vodičov, ktorí nebudú byť dlhšie nútení stáť v dopravnej zápche pred vjazdom na diaľnicu.

  • Na vybraných miestach, v sieti komunikácií, na ktoré sa vzťahuje povinnosť elektronickej úhrady mýta, boli nainštalované zariadenia a systémy na kontrolu správnej úhrady mýta. Stacionárne kontrolné body sú doplnené zariadeniami dočasne inštalovanými na ľubovoľnom mieste v sieti spoplatnených ciest a vo vozidlách. V prípade nezaplatenia elektronického mýta uloží GITD adresátovi sankcie správnu pokutu. Kontrolu správnej úhrady elektronického mýta vykonávajú aj inšpektori GITD a úradníci colnej a daňovej služby pomocou zariadení a systémov nainštalovaných vo vozidlách používaných na mobilnú kontrolu. Podrobný popis kontroly a výšku pokút nájdete v záložke „Kontrola úhrady mýta“ na webových stránkach etoll.gov.pl.

  • Pokiaľ pri kontrole správneho zaplatenia elektronického mýta v systéme e-TOLL Hlavný inšpektor cestnej dopravy alebo príslušníci colnej a daňovej služby zistia, že vodič vozidla uviedol nesprávne údaje, môžu mu uložiť správnu pokutu.

  • Jedným z hlavných cieľov zavedenia nového systému výberu mýta e-TOLL je zlepšiť a zefektívniť dopravu na poľských cestách. Systém e-TOLL je riešením, ktoré je založené na technológii geolokalizácie, ktorá využíva o.i. bezplatné mobilné nástroje na registráciu a vyúčtovanie jázd po spoplatnených cestách alebo úsekoch ciest. Vďaka použitiu moderných riešení systém e-TOLL prispieva k zlepšeniu plynulosti dopravy a bezpečnosti na poľských cestách.

  • Ustanovenia zákona z 21. marca 1985 o verejných komunikáciách (Z. z. 2021, pol. 1376 v znení neskorších predpisov) nedefinujú lehotu na vybavenie sťažností týkajúcich sa funkčnosti a nástrojov systému. Bez ohľadu na to Ministerstvo financií vynakladá maximálne úsilie na to, aby sťažnosti používateľov boli vybavované bez zbytočného odkladu.   

   Jediná lehota vyplývajúca z predpisov ohľadne uznávania sťažností na správnosť účtovaného elektronického poplatku vyplýva z § 8 nariadenia Ministra financií, fondov a regionálnej politiky vo veci elektronických poplatkov vyberaných v Systéme výberu elektronického mýta NDS a distribuovania peňažných sankcií. V zmysle tohto ustanovenia sa sťažnosť používateľa verejných ciest v rozsahu správnosti vyúčtovania elektronického mýta posudzuje do 30 dní odo dňa jej podania.