Porucha zariadenia - postup

Ak už jazdíte po spoplatnenej ceste so systémom e-TOLL a vaše zariadenie je nefunkčné, môžete zaplatiť mýto bez prenosu údajov do systému a pokračovať bez funkčného zariadenia GPS po nahláseniu trasy prejazdu.

V Internetovom Zákazníckom Účte použite funkciu "Dokončiť jazdu" a zadajte miesto, kde zariadenie prestalo fungovať, a cieľ cesty. Keď tak urobíte, môžete pokračovať v jazde.

Náklady na cestu je potrebné uhradiť vopred. Ak máte predplatený účet, musíte mať dostatočný kredit na zaplatenie mýta. Ak nemáte žiaden kreditný zostatok, doplňte si ho pred zaslaním deklarácie.

Vo výnimočných situáciách, napríklad keď vozidlo:

  • sa zúčastňuje záchranných operácií;
  • sa používa na prepravu živých zvierat, mlieka, liekov, nebezpečného tovaru, betónu a komunálneho odpadu;
  • pre autobusy prepravujúce cestujúcich;

deklarácia jazdy môžete nahlásiť do 3 dní po jej skončení.