Ako sa odhlásiť z viaTOLL

Ako znova získať alebo previesť finančné prostriedky zo systému viaTOLL?

Ak chcete získať späť vrátenie zálohy na zariadenie alebo finančné prostriedky zo zmluvného zostatku viaTOLL na bankový účet:

  • pošlite podpísaný reklamačný formulár a fotografiu OBU s čiarovým kódom na adresu kontakt@etoll.gov.pl, aby ste získali náhradu kaucie za zariadenie. Do jedného formulára môžete pridať ľubovoľný počet zariadení
  • pošlite podpísaný reklamačný formulár na adresu kontakt@etoll.gov.pl s dispozíciou na vrátenie finančných prostriedkov zo zmluvy viaTOLL na uvedený bankový účet
  • zadajte príkaz na vrátenie zostatku alebo vkladu vo svojom internetovom zákazníckom účte v záložke „Správy“ s priložením fotografií palubných zariadení

Ak chcete previesť finančné prostriedky z účtu viaTOLL na zúčtovací účet v systéme e-TOLL (účet e-TOLL už musíte mať):

  • pošlite na adresu kontakt@etoll.gov.pl podpísaný formulár na prevod finančných prostriedkov z viaTOLL do e-TOLL a priložte fotografiu OBU s čiarovým kódom (v prípade prevodu kaucie) 

alebo

  • podajte priamo v Zákazníckom mieste e-TOLL predložením dispozície vrátenia prostriedkov, priložením podpísaného formulára na prevod prostriedkov z viaTOLL na e-TOLL.

Pamätajte!  Na zákazníckom mieste e-TOLL nemôžete vrátiť OBU pre vrátenie kaucie.

Kedy môžem zariadenie viaBOX vrátiť?

Od 1. októbra 2021. Vedúci KAS neprijíma palubné zariadenia viaBOX, vrátenie zálohy sa uskutoční na základe reklamačného formulára a fotografie uvedeného zariadenia

Koľko času mám na podanie žiadosti o vrátenie zálohy a zostatku zo systému viaTOLL?

Používateľ má 12 mesiacov na to, aby požiadal o vrátenie vkladu/zaostalého zostatku zo systému viaTOLL od okamihu jeho uplynutia, t. j. do 30. septembra 2022. Po tomto dátume budú prostriedky prevedené do Národného cestného fondu

Aký je čas na vrátenie prostriedkov zo systému viaTOLL?

Zákonom stanovená lehota na vrátenie finančných prostriedkov z titulu kaucie a zostatku v systéme viaTOLL je 12 mesiacov od 30. septembra 2021. Zamestnanci Ministerstva financií však vynakladajú maximálne úsilie, aby čas na vybavenie žiadostí bol čo najkratší.